Invånarparkerna öppnar igen 3.8.2020

31.07.2020 15:53

Kategori: Småbarnspedagogik Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning Barn

Invånarparkerna Stubboet, Släntgården och Veikkosvinden öppnas måndag 3.8 kl. 9.00 enligt normala öppettider. Invånarparken Stubboet är öppen 3–21.8. Efter det stängs invånarparken och man inleder förberedelserna för flytten till bibliotekshuset Fyyri.

I invånarparkerna följs statsrådets, Institutet för hälsa och välfärds (THL) samt regionförvaltningsverkets och Kyrkslätts kommuns riktlinjer och rekommendationer. Varje besökare har ansvaret att följa anvisningarna för att förebygga spridningen av viruset. Vuxna har ansvaret att se till att också barnen följer anvisningarna.

Vänligen beakta att man endast får komma till invånarparken om man är helt frisk. Man har inte begränsat antalet besökare i invånarparkerna. Varje besökare bedömer själv situationen och ser till att hålla säkerhetsavstånden i invånarparken med iakttagande av myndighetsföreskrifterna.

  • Kom ihåg god hand- och hostningshygien. Det finns handdesinfektionsmedel i våra olika utrymmen.
  • Håll tillräckligt säkerhetsavstånd till andra besökare och de anställda.
  • Mängden leksaker och böcker som hålls framme har minskats tillsvidare. Leksaker som barn har haft i munnen rengörs.
  • Ledd verksamhet ordnas huvudsakligen utomhus.

 

Välkommen!

Kyrkslätts fyrlogo.