Invånarparker

Öppen småbarnspedagogisk verksamhet som riktas till barn som vårdas hemma och familjer ordnas i invånarparker.

Invånarparkerna är öppna och avgiftsfria mötesplatser för barnfamiljer dit barn och vårdnadshavare är välkomna att enligt egen tidtabell fördriva tid och träffa andra familjer. I invånarparkerna ordnas också gemensam ledd verksamhet för familjer. Barnen deltar i invånarparkverksamheten tillsammans med en vårdnadshavare eller annan vuxen. 

Barn som vårdas hemma har möjlighet också till tillfällig småbarnspedagogik i daghemmen.

Avoimen varhaiskasvatustoiminnan esimies:
Hanna Leivo
040 126 9662