Invånarparker

Öppen småbarnspedagogisk verksamhet som riktas till barn som vårdas hemma och familjer ordnas i invånarparker och klubbar. 

Invånarparkerna är öppna och avgiftsfria mötesplatser för barnfamiljer dit barn och vårdnadshavare är välkomna att enligt egen tidtabell fördriva tid och träffa andra familjer. I invånarparkerna ordnas också gemensam ledd verksamhet för familjer. Barnen deltar i invånarparkverksamheten tillsammans med en vårdnadshavare eller annan vuxen. 

Barn som vårdas hemma har möjlighet också till tillfällig småbarnspedagogik i daghemmen.

Svenskspråkig handledare på plats:
Invånarparken Fyyri måndagar, tisdagar, torsdagar och fredagar
Invånarparken Släntgården varannan onsdag (se facebook för närmare information)
Invånarparken Veikkosvinden varannan onsdag (se facebook för närmare information)

Avoimen varhaiskasvatustoiminnan esimies:
Hanna Leivo
040 126 9662