Invånarparker

Öppen småbarnspedagogisk verksamhet som riktas till barn som vårdas hemma och familjer ordnas i invånarparker och klubbar. 

Invånarparkerna är öppna och avgiftsfria mötesplatser för barnfamiljer dit barn och vårdnadshavare är välkomna att enligt egen tidtabell fördriva tid och träffa andra familjer. I invånarparkerna ordnas också gemensam ledd verksamhet för familjer. Barnen deltar i invånarparkverksamheten tillsammans med en vårdnadshavare eller annan vuxen. 

Barn som vårdas hemma har möjlighet också till tillfällig småbarnspedagogik i daghemmen.

Invånarparkens matbespisning sommaren 2021

  • Alla tre invånarparker i Kyrkslätt ordnar matbespisning under sommaren.
  • Matbespisningen är avsedd för barn och ungdomar under 16 år, i de familjer som är invånarparkernas kunder.
  • Maten delas ut dagligen (må – fre) från kl. 10.45 framåt så länge den räcker, högst fram till kl. 11.45.
  • Det bjuds på varm mat, inga tillbehör. Maten är laktosfattig.
  • Egna bestick och kärl tas med och tvättas hemma.

Avoimen varhaiskasvatustoiminnan esimies:
Hanna Leivo
040 126 9662