Invånarparker och klubbar

För barn som vårdas hemma erbjuds verksamhet inom småbarnspedagogikens klubbar och i invånarparker och möjlighet till tillfällig småbarnspedagogik i daghem.

Tjänsterna inom öppen småbarnspedagogik är i regel avgiftsfria tjänster som är riktade till familjer och som erbjuder föräldrarna en möjlighet att träffa andra familjer och barnen en möjlighet att få vänner och öva viktiga sociala färdigheter tillsammans med andra barn och vuxna.

Invånarparkerna är stängda p.g.a. coronavirussituationen.