Invånarparker och klubbar

Öppen småbarnspedagogisk verksamhet som riktas till barn som vårdas hemma och familjer ordnas i invånarparker och klubbar. 

Invånarparkerna är öppna och avgiftsfria mötesplatser för barnfamiljer dit barn och vårdnadshavare är välkomna att enligt egen tidtabell fördriva tid och träffa andra familjer. I invånarparkerna ordnas också gemensam ledd verksamhet för familjer. Barnen deltar i invånarparkverksamheten tillsammans med en vårdnadshavare eller annan vuxen. 

Klubbverksamheten erbjuder barnen möjlighet att knyta vänskapsförhållanden, öva sociala färdigheter och delta i ledd verksamhet i barngrupp utan vårdnadshavare. (Kommunfullmäktige 14.12.2020 § 114 beslutat att klubbverksamheten inom småbarnspedagogiken upphör 1.6.2021)

Barn som vårdas hemma har möjlighet också till tillfällig småbarnspedagogik i daghemmen.