Invånarparker

Det finns tre invånarparker i Kyrkslätt; Stubboet i centrum, Släntgården i Masaby och Veikkosvinden i Veikkola.

Välkommen till invånarparken

Invånarparken är en avgiftsfri och tvåspråkig (finska och svenska) mötesplats med låg tröskel för barnfamiljer.  Invånarparkerna är öppna på vardagar kl. 9-16. Då står utrymmena både inomhus och utomhus med all utrustning till kundernas förfogande. 

Ni kan tillbringa tid i invånarparken enligt egen tidtabell och egna önskemål. Någon förhandsanmälan behövs inte. Kom som ni är och ha det trivsamt, delta i aktiviteter, läs tidningar, samtala med andra vuxna och barn, dela erfarenheter eller lek med ditt barn. 

I invånarparken finns alltid sällskap och något att syssla med

Barnet har varje dag möjlighet att delta i ledd och planerad verksamhet med sin förälder enligt principerna för småbarnspedagogiken. Glädje och gemensamma erfarenheter stärker tidig interaktion.  I invånarparken kan ni träffa människor i samma situation, bekanta er med andra barnfamiljer och knyta vänskapsband.

Vi planerar och genomför verksamheten tillsammans med kunderna. Barnens och föräldrarnas önskemål, behov och idéer har stor betydelse för hur innehållet och verksamheten i invånarparken byggs upp. Verksamheten planeras också i samarbete med andra aktörer, så som den övriga småbarnspedagogiken, församlingen, medborgarinstitutet, rådgivningen, biblioteket, Mannerheims Barnskyddsförbund,  hemservicen för barnfamiljer och familjearbetet. 

Invånarparkerna deltar i programmet Glädje i rörelse samt i projektet På tidsresa. Målet med programmet Glädje i rörelse är att utveckla barnens och vid sidan om familjernas vardag i en motionsrikare riktning. I projektet På tidsresa ökas barnets och förälderns sociala välmående med hjälp av ett arbetssätt som stärker de egna rötterna och identiteten.

Barnfamiljernas regionala verksamhetskalendrar

Östra området
Centrum området
Norra området

 

Medborgare,Barn och barnfamiljer
Barndagvård
257
småbarnsfostran / öppen småbarnsfostran
Terhi Hakkarainen
040 126 9662
etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

vik. Nätverksarbetare

Avoin varhaiskasvatus