Invånarparker

Invånarparken är en avgiftsfri och tvåspråkig mötesplats, där familjerna kan tillbringa tid enligt egen tidtabell och egna önskemål.

Välkommen till invånarparken

I Kyrkslätt finns tre invånarparker som är avsedda för barnfamiljer: Stubboet i centrum, Släntgården i Masaby och Veikkosvinden i Veikkola.

Kom som ni är och ha det trivsamt, delta i aktiviteter, samtala med andra vuxna och barn, dela erfarenheter eller lek med ditt barn. Du behöver inte anmäla dig i förväg.

Läs mer om invånarparkerna

Medborgare, Barn och barnfamiljer
Barndagvård
småbarnspedagogik / öppen småbarnspedagogik
Invånarparker och klubbar

Här hittar du information om den öppna småbarnspedagogiken, dvs. invånarparker och klubbar.

Invånarparker och klubbar