Invånarparker

Invånarparken är en avgiftsfri och tvåspråkig mötesplats, där familjerna kan tillbringa tid enligt egen tidtabell och egna önskemål.

Välkommen till invånarparken

I Kyrkslätt finns tre invånarparker som är avsedda för barnfamiljer: Stubboet i centrum, Släntgården i Masaby och Veikkosvinden i Veikkola.

Kom som ni är och ha det trivsamt, delta i aktiviteter, samtala med andra vuxna och barn, dela erfarenheter eller lek med ditt barn. Du behöver inte anmäla dig i förväg.

I invånarparken finns alltid sällskap och något att syssla med

Barnet har varje dag möjlighet att delta i ledd och planerad verksamhet med sin förälder enligt principerna för småbarnspedagogiken. Glädje och gemensamma erfarenheter stärker den tidiga anknytningen. I invånarparken kan ni träffa människor i samma situation, bekanta er med andra barnfamiljer och knyta vänskapsband.

Vi planerar och genomför verksamheten tillsammans med kunderna. Barnens och föräldrarnas önskemål, behov och idéer har stor betydelse för hur innehållet och verksamheten i invånarparken byggs upp. Verksamheten planeras också i samarbete med andra aktörer, så som den övriga småbarnspedagogiken, församlingen, medborgarinstitutet, rådgivningen, biblioteket, Mannerheims Barnskyddsförbund,  hemservicen för barnfamiljer och familjearbetet. 

Medborgare,Barn och barnfamiljer
Barndagvård
257
småbarnsfostran / öppen småbarnsfostran
Anu Kullberg
040 1269 662
etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

Nätverksarbetare

Familjeverksamhet i Kyrkslätt: