Invånarmöte/Beredningsmaterialet för Tollsträskets detaljplan

03.03.2020 18:00 - 03.03.2020 20:00
Kyrkslätts kommunhus, Kyrkslättssalen, Ervastvägen 2

Kategori: Planläggning Invånaretillfälle

Beredningsmaterialet för Tollsträskets detaljplan är offentligt framlagt 17.2. – 20.3.2020. Invånarmöte hålls tisdag 3.3.2020 kl. 18.00 – 20.00 i Kyrkslätts kommunhus, Kyrkslättssalen, Ervastvägen 2. Ingång via sidodörren mot Hagatorget kl. 17.45 - 18.15.