Invånarmöte: Sarvviksporten och Viltskogen

13.09.2017 18:00 - 13.09.2017 20:00
Kunnantalo, Ervastintie 2, 02400 Kirkkonummi

Kategori: Invånaretillfälle Kommunalteknik Planläggning

Förslagen till detaljplaner för Sarvviksporten och Viltskogen framlagda

Förslagen till detaljplaner för Sarvviksporten och Viltskogen, hålls i enlighet med MBL 65 § och MBF 27 § offentligt framlagda 28.8 – 29.9.2017 vid kommunens planläggnings- och trafiksystemtjänster, adress Ervastvägen 2, 02400 Kyrkslätt.

Man kan bekanta sig med handlingarna också vid kommunens servicepunkt samt biblioteken i centrum, Masaby och Veikkola under framläggningstiden och på planläggningens hemsidor där de publiceras under adressen www.kyrkslatt.fi > BOENDE OCH MILJÖ > Planläggning > Framlagda nu och nya projekt

Kommunmedlemmar och intressenter har rätt att anmärka mot planförslaget. De skriftliga anmärkningarna, som riktas till kommunstyrelsen ska lämnas under adressen: Kyrkslätts kommuns registratur, PB 20, 02401 Kyrkslätt, eller per e-post under adressen: kirjaamo@kirkkonummi.fi, innan framläggningstiden går ut.

Kommunens motiverade ställningstagande till de framförda åsikterna ska meddelas anmärkningsgivarna som delgett sin adress.

Den ansvarige planläggaren är planläggningsarkitekt Seppo Mäkinen, seppo.makinen@kirkkonummi.fi, tel: 040 – 538 9587 (vänligen reservera tid för personligt sammanträffande).

Invånarmöte, Sarvviksporten och Viltskogen

Hålls onsdag 13.9. 2017 kl. 18.00 – 20.00 i kommunhusets Kyrkslättssal, Ervastvägen 2. Ingång via sidodörren mot Nordea banken kl. 17.45 – 18.00.