Invånarmöte om utkasten till plan för Finnsbackaparken och Sockenstuguparken

28.10.2019 15:18

Kategori: Boende och miljö Gator och vägar

Kyrkslätts kommuns kommunaltekniska tjänster har inlett park- och byggnadsplaneringen av Finnsbackaparken och Sockenstuguparken. Planeringen av parkerna baserar sig på följande gällande detaljplaner: Finnsbacka, ändring av Prästgårdsbacken, centrum Klockarbacken kvarter 112, 113 och 195 samt Sockenstuguparken.

Kyrkslätts kommun ordnar ett invånarmöte med presentationer av utkasten till plan för Finnsbackaparken och Sockenstuguparken. I början av mötet ges en kort presentation av planerna och efter den kan man bekanta sig med planerna under friare former. Kommunens representant och planerarens representanter är på plats och man kan ställa frågor om planerna.

Invånarmötet hålls onsdag 6.11.2019 kl. 18.00-20.00 i kommunhusets Kyrkslättssal, Ervastvägen 2, Kyrkslätt.

Ytterligare information: kunnallistekniikka@kirkkonummi.fi 

Samhällstekniska väsendet

Kommunaltekniska tjänster

planeringsingenjören