Internationell stämning i ungdomslokalen i Masaby

23.03.2018 10:37

Kategori: Ungdoms- och idrottstjänster Unga Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning

I Masaby ungdomslokal väntar Oskari, Joona, Iina, Tiia, Cecilia, Elias, Joel, Vilma, Jasmin och Martta redan ivrigt på att det ska bli juli, för då får de besök av 12 franska ungdomar. Ungdomarna i åldern 14-15 år hör till KV-gruppen i Masaby ungdomslokal. Gruppen har ansökt om och beviljats finansiering från Europeiska kommissionens Erasmus-program för sitt internationella projekt. Ungdomarna har planerat projektet tillsammans med två ungdomsledare inom ungdoms- och idrottstjänsterna.

Den här sommaren ordnas ett ungdomsutbyte i Kyrkslätt och Fontanes i Frankrike. Under utbytet behandlas projektets tema tillsammans med kompanjongruppen på planerade sätt, t.ex. i verkstäder och genom besök på olika ställen. Under ungdomsutbytet tillbringar 10 unga från Kyrkslätt och 12 unga från Fontanes en vecka tillsammans i ungdomslokalen i Masaby allaktivitetshus och i Helsingfors. Efter veckan reser grupperna tillsammans via Paris till staden Fontanes i södra Frankrike.

”Vårt projekt heter SoMEDIA in our life. Vi vill bekanta oss närmare med modern media och begrunda och identifiera hurdana internetanvändare och some-användare vi själva är samt hur sociala medier inverkar på oss i vardagen. Vi vill lära oss hur media påverkar oss och hur vi kan påverka via de kanalerna. Vi väntar mest på att få bekanta oss med den nya kulturen,  få nya vänner och varma resveckor”, berättar ungdomarna.

Läs mer om projektet

Ungdomarna i den internationella gruppen i ungdomsgården i Masaby