Instruktioner, direktiv och strategier

""

Förvaltningsstadgan

Förvaltningsstadgan 31.8.2021 

Andra stadgor

Koncerndirektiv, godkänt av fullmäktige 9.10.2017, i kraft 1.1.2018

Arvodesstadga för Kyrkslätts kommun (på finska), träder i kraft 1.9.2021, gotdkänd av personalsektionen 24.3.2021
Blankett: avstående från arvode/ersättning

Revisionsstadga, godkänd av fullmäktige 31.10.1996, i kraft 1.1.1997

Kyrkslätts allmänna beredskapsplan godkänd i kommunstyrelsen 1.3.2021 (pdf på finska)

Anvisning för intern kontroll godkänd av fullmäktige 4.5.2015 (pdf på finska)

Kyrkslätts kommuns allmänna anvisning för upphandlingar och upphandlingsavtal (på finska, översättningen är under arbete), träder i kraft 1.1.2019

 1. bilaga kynnysarvot 
 2. bilaga tilausmalli
 3. bilaga hankintasopimusmalli
 4. bilaga tarjouspyyntömallit
 5. bilaga hankintapäätösmallit
 6. bilaga pienhankintojen menettelytapaohje tiivistelmä
 7. bilaga hankintapäätöksiin liitettävät muutoksenhakuohjeet
 8. bilaga tietosuojaehdot
 9. bilaga määräajat EU-hankinnoissa

Projektdirektiv för husbyggnadsprojekt, godkänt av fullmäktige 3.2.2014 § 7

Miljöskyddsföreskrifter

Byggnadsordning 1.1.2020


Stadga för jubileumsfond, godkänd av fullmäktige 25.11.2006 § 149, i kraft 1.1.2007

Stadga för statsrådet C.F och Maria von Wahlbergs fond, godkänd av fullmäktige 9.10.2017 § 52 (kohta 3 §), i kraft 29.11.2017

Grunder för beviljande av konstnärsstipendium ur statsrådet C.F och Maria von Wahlbergs fond, godkända av kommunstyrelsen 20.9.2004 § 455, i kraft 20.10.2007

Stadga för Maja och Alfons Strömstens fond

Strategier

Kyrkslätts kommunstrategi 2018 - 2021, godkänd av kommunfullmäktige 18.12.2017 § 91

Broschyr om kommunstrategi

Kyrkslätts kommuns livskraftsprogram 2018 - 2021, godkänt i kommunfullmäktige 8.10.2018 § 85

Kyrkslätts kommuns program för välmående 2018 - 2021, godkänt i kommunfullmäktige 8.10.2018 § 86

En blick in i framtiden, Utvecklingsbild för markanvändningen i Kyrkslätt 2040 och 2060
Tulevaisuusskenaariot
Utvecklingsbild för markanvändningen i Kyrkslätt år 2040 ja 2060 (2020)

Markpolitiskt program

Kyrkslätts miljöstrategi

Kyrkslätts kulturstategi 2025 (pdf)

Bildnings- och fritidstjänsternas servicenätsplan 2020

Palveluverkkoselvitys kiinteistöstrategian näkökulmasta 2014 - 2025

Strategi för äldreservicen 2018 - 2021

Kyrkslätts kommuns program för integrationsfrämjande 2021 - 2024

 1. Bilaga Behov av att utveckla verksamheten
 2. Bilaga Integrationsbegrepp
 3. Bilaga Invandrare i Kyrkslätt
 4. Bilaga Lagstiftning som gäller integration
 5. Bilaga Finansiering av integrationsverksamheten
 6. Bilaga Integrationens ansvarsfördelning
 7. Bilaga Personer som deltagit i utarbetandet av programmet

Plan för barns och ungas välfärd 2019 - 2022 (på finska)

Plan för barns och ungas välfärd, servicebeskrivningar (på finska)

Handikappolitiskt program 2014 - 2025 (på finska)

Rådgivningsverksamhet, skol- och studerandehälsovård samt förebyggande munhälsovård för barn och unga 2021 - 2024

Andra dokument kan begäras från kommunens registratur.