Instruktioner, direktiv och strategier

""

Förvaltningsstadgan

Förvaltningsstadgan 1.6.2019, reviderad 7.10.2019

Andra stadgor

Koncerndirektiv, godkänt av fullmäktige 9.10.2017, i kraft 1.1.2018

Arvodesstadga för Kyrkslätts kommun (på finska), godkänd av personalsektionen 24.4.2019

Revisionsstadga, godkänd av fullmäktige 31.10.1996, i kraft 1.1.1997

Kyrkslätts kommuns allmänna anvisning för upphandlingar och upphandlingsavtal (på finska, översättningen är under arbete), träder i kraft 1.1.2019

  1. bilaga kynnysarvot 
  2. bilaga tilausmalli
  3. bilaga hankintasopimusmalli
  4. bilaga tarjouspyyntömallit
  5. bilaga hankintapäätösmallit
  6. bilaga pienhankintojen menettelytapaohje tiivistelmä
  7. bilaga hankintapäätöksiin liitettävät muutoksenhakuohjeet
  8. bilaga tietosuojaehdot
  9. bilaga määräajat EU-hankinnoissa

Projektdirektiv för husbyggnadsprojekt, godkänt av fullmäktige 3.2.2014 § 7

Miljöskyddsföreskrifter

Byggnadsordning 1.1.2020


Stadga för jubileumsfond, godkänd av fullmäktige 25.11.2006 § 149, i kraft 1.1.2007

Stadga för statsrådet C.F och Maria von Wahlbergs fond, godkänd av fullmäktige 9.10.2017 § 52 (kohta 3 §), i kraft 29.11.2017

Grunder för beviljande av konstnärsstipendium ur statsrådet C.F och Maria von Wahlbergs fond, godkända av kommunstyrelsen 20.9.2004 § 455, i kraft 20.10.2007

Stadga för Maja och Alfons Strömstens fond

Strategier

Kyrkslätts kommunstrategi 2018 - 2021, godkänd av kommunfullmäktige 18.12.2017 § 91

Broschyr om kommunstrategi

Kyrkslätts kommuns livskraftsprogram 2018 - 2021, godkänt i kommunfullmäktige 8.10.2018 § 85

Kyrkslätts kommuns program för välmående 2018 - 2021, godkänt i kommunfullmäktige 8.10.2018 § 86

En blick in i framtiden, Utvecklingsbild för markanvändningen i Kyrkslätt 2040 ja 2060 (2020)

Markpolitiskt program

Kyrkslätts miljöstrategi

Bildningsväsendets servicenätsplan 2015 - 2040

Palveluverkkoselvitys kiinteistöstrategian näkökulmasta 2014 - 2025

Strategi för äldreservicen 2018 - 2021

Kyrkslätts kommuns program för integrationsfrämjande 2017 - 2020

Plan för barns och ungas välfärd 2019 - 2022 (på finska)

Plan för barns och ungas välfärd, servicebeskrivningar (på finska)

Handikappolitiskt program 2014 - 2025 (på finska)

 

Andra dokument kan begäras från kommunens registratur.