Inomhusluftsreparationerna i Kirkkoharjun koulukeskus framskrider enligt tidtabellen

05.07.2019 12:02

Kategori: Skolor Inneluft Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning

Inomhusluftsreparationerna i Kirkkoharjun koulukeskus framskrider som planerat och i den omfattning som undersökningen av skolans skick förutsätter. För närvarande pågår bl.a. reparation och rengöring av ventilationsmaskiner, putsning av tilluftskanaler, tätningsarbeten som gäller inomhusluften samt rengöring av täckdikena. Dessutom är rivnings- och gjutningsarbetet på golvet i musikklassen i byggnad F på slutrakan.

Hittills har man bl.a. utfört rengöring och reparation av ventilationsmaskiner i byggnaderna A, B, E och F och putsningar av tilluftskanaler i byggnaderna A och E. Dessutom har fotograferingarna och öppningarna av regnvattensystemet samt tätningsarbetet som gäller inomhusluften i byggnad C blivit färdiga. 

Alla arbeten har framskridit som planerat och enligt överenskomna tidtabeller.

Kirkkoharjun koulukeskus