Innertak i Veikkolan koulu utreds

12.11.2018 11:36

Kategori: Utbildning

Under veckoslutet 10–11.11.2018 har innertaket i ett klassrum i Veikkolan koulu bågnat och riskerar att falla. Skadan upptäcktes på måndagsmorgonen. Ingen har skadats.

Klassrummet i fråga och också de omgivande lokaliteterna har omedelbart tagits ur bruk och saken undersöks. Vi informerar mera, när vi vet hur omfattande skadan är och vilken inverkan det har på skolgången.

Uppdatering måndag kl. 13.47

Klassrummet har tömts och taket stöds just nu. Först efter det kan noggrannare undersökningar göras.

Uppdatering måndag kl. 15.45

Innertaket i klassrummet har stötts och kommer att rivas i morgon tisdag. Det råder ingen omedelbar fara och motsvarande har inte upptäckts i något annat rum. De intilliggande klassrummen kommer ändå inte användas på tisdag, innan det akuta problemet har avlägsnats och orsaken utretts. 

Idag har en grupp från utrymmesförvaltningen arbetat på skolan och utrett problemen, och de kommer att göra nödvändiga utredningar för att trygga säkerheten. Vi informerar mera i morgon tisdag.

Uppdatering tisdag kl. 16.40

Under dagen har det gjorts fler utredningar och rivits konstruktioner och arbetet fortsätter i morgon onsdag. Fästningen av inre skålningen i klassrummets tak hade givit efter.

 

 

Innertaket har bågnat i Veikkolan koulu