Inneluftsreparationerna i Winellska skolan och Nissnikun koulu på slutrakan

01.08.2018 09:28

Kategori: Inneluft Utbildning

Under sommaren har det gjorts omfattande reparationsarbeten i både Winellska skolan och Nissnikun koulu utgående från de konditionsgranskningar som blev klara i våras och kompletterande reparationsanvisningar. Vid reparationerna har man särskilt fokuserat på åtgärder som förbättrar inneluften.

Reparationsarbeten i Winellska skolan

I Winellska skolan har det gjorts omfattande arbeten i krypgrunden. Gammalt byggavfall och slam har avlägsnats, och från en del av krypgrunden har också avlägsnats sand. Bottnen har täckts med filtreringsduk och grus. Avsikten med reparationsarbetena är att minska fukten och förbättra tryckförhållandena i krypgrunden. Krypgrunden har undertryck för att orenheter inte att ska komma åt att stiga upp i undervisningslokaliteterna.

I klassrummen har det gjorts tätningar av ytterväggarna i skolans 70-talsdel. I hushållsklasserna har också möblerna förnyats, eftersom de var i dåligt skick och hade fuktskador vid sockeln. Dessutom har genomföringarna i undertaket tätats, mineralfiberkällor har belagts och undertaken förnyats. I lärarrummet gjordes motsvarande täthetsreparationer och undertaken förnyades.

Ventilationskanalerna har rengjorts och de gamla ljuddämparna, som innehöll mineralull, har avlägsnats och ersatts med nya. Också övriga fiberkällor har avlägsnats och filtersystemet har moderniserats.

Yttertaket på 80-talsdelen har reparerats.

I skolan installeras ett uppföljningssystem, med vilket man kan följa med inneluftens kvalitet i både undervisningslokaliteterna och krypgrunden.

Reparationsarbeten i Nissnikun koulu

I Nissnikun koulu var arbetena i krypgrunden mer utmanande än väntat. Från krypgrunden har det städats bort byggavfall och genomföringarna har tätats. Dessutom har det gjorts förändringar i dräneringssystemet så att vattnet inte längre blir kvar under byggnaden. En del av dräneringsrören runt huset har varit tilltäppta, men har nu öppnats. Också skolans regnvattensystem har förbättrats. Utanför skolan har det byggts tre nya ventilerande servicebrunnar, som gör det möjligt att komma in i krypgrunden och gör det lättare att hålla undertryck i krypgrunden.

Inomhus har alla luckor som leder till krypgrunden isolerats och tätats. I undervisningslokaliteterna har man koncentrerat sig på tätningsarbeten på 1:a och 3:e våningen. I klassrummen har fuktskadade elpaneler vid sidan av dörrarna fått nya täckskivor. Också ventilationsfönstrens spärranordningar har förnyats för att förhindra vattenskador.

Alla ventilationskanaler har rengjorts och filtren moderniserats. Reparationen av ventilationsapparaterna pågår ännu. Filttaket på byggnadens låga delar kommer att repareras.

I Nissnikun koulu installeras ett uppföljningssystem, med vilket följer med inneluftens kvalitet i båda undervisningslokaliteterna och krypgrunden.

Arbetena fortsätter i båda skolorna till slutet av den här veckan och avslutas fredag 3.8.2018.

 

Winellska skolan