Inneluften i Winellska förskolan har undersökts

19.11.2018 13:30

Kategori: Småbarnspedagogik Inneluft Utbildning

Under hösten har det kommit in anmälningar om inneluftsrelaterade symtom av personalen vid Prästgårdsbackens förskolegrupp (Winellska förskolan), som arbetar i ladugården på Gesterby museiområde.  På grund av anmälningarna har kommunens lokaltjänster öppnat konstruktioner i byggnaden, och det har tagits prov på konstruktionerna. I proverna har det hittats små mängder mikrober som tyder på fuktrelaterade skador och mikrober som kommer från uteluften, vilket tyder på att det finns luftläckage i bygganden.

Lokaltjänsterna har besökt byggnaden tillsammans med Esboregionens miljö- och hälsoskydd. Under besöket kom man överens om att de följande åtgärderna är att förskolan städas grundligt och därefter installeras luftrenare. Det kommer också att skickas en symtomenkät till vårdnadshavarna. Miljö- och hälsoskyddet gör också en rapport över besöket.

Resultat av mikrobanalys (på finska)

Provtagningsplatser

Winellska förskolan