Infotillfälle om Masaby delgeneralplan för företagare i Kyrkslätt

11.12.2017 14:00 - 11.12.2017 16:00

Kategori: FöretagandeKommunalteknik Planläggning

Kyrkslätts planläggningsenhet och näringslivsenhet ordnar tillsammans ett till företagare riktat möte för allmänheten om Masaby delgeneralplan. Mötet hålls i Masaby bibliotek måndag 11.12.2017 kl. 14-16. Vid mötet presenteras planutkastet och man diskuterar planens möjligheter ur företagsverksamhetens perspektiv. Mer information på vår webbplats >>

Målet med Masaby delgeneralplan är att möjliggöra tillväxtförutsättningar för Masaby med närområde, dvs. placering av 10 000-15 000 invånare på området som ska planläggas, i enlighet med utvecklingsbilden för markanvändningen i Kyrkslätt 2040. Den största delen av bostadsbyggandet placeras i Masaby centrum, i närheten av stationen. Med detta strävar man efter att främja uppkomsten av kommersiell service på området.

Välkommen!