Informationstillfälle om svenskspråkig förskoleundervisning, östra området

18.01.2018 18:00 -

Kategori: Barn

Välkommen vårdnadshavare till barn födda år 2012 till ett infomöte gällande förskoleverksamheten på området. Vi informerar bl.a. om anmälan till förskoleundervisningen, planen för förskoleundervisning och elevvården. 

Läs mer om förskoleundervisningen