Informationsmöte för allmänheten om järnvägsplanen för förbättring av säkerheten i plankorsningen Nokantie, Luoman seisake (Bobäcks hållplats) i Nissnikun koulu 4.10

28.09.2018 08:41

Kategori: Boende och miljö

Välkommen till informationsmöte för allmänheten om förbättring av säkerheten i plankorsningen Nokantie, Luoman seisake (Bobäcks hållplats).

Mötet ordnas i Nissnikun koulus matsal, Masabyvägen 268, torsdag 4.10 kl. 18-19.30.

Vid mötet kan du bekanta dig med planlösningen och framföra åsikter om den. Du kan också lämna in respons på adressen ilpo.miekka@destia.fi eller genom att ringa numret +358 40 582 5570

Mötet är öppet för områdets alla invånare, markägare och andra som är intresserade av ärendet. På plats är Trafikverkets representant projektchef Erkki Mäkelä och planeringskonsultens representant Anne Ekholm från Destia Oy.

Plankorsningen Nokantie, Luoman seisake(Bobäcks hållplats) är en av 65 plankorsningar, som hör till plankorsningsprogrammet som fullföljs under åren 2018-2021. Målet med plankorsningsprogrammet är att effektivera åtgärderna för förbättring av säkerheten i plankorsningar.

Nokanties plankorsning är den enskilda vägen Bobäcksgrändens planskorsning, som ligger på banavsnittet Helsingfors - Karis. Planskorsningen har en halvbomsanläggning. Planskorsningen har säkerhetsbrister som beror på för korta siktområden och väntplattformens geometri. För att förbättra säkerheten i plankorsningen har man planerat begränsa användningen av plankorsningen till fotgängare, cyklister och odlingstrafik.

Ytterligare upplysningar om planen ges av:

projektchef Erkki Mäkelä, Trafikverket, tfn +358 29 534 3822, erkki.makela@trafikverket.fi

planeringkonsult Ilpo Miekka, Destia Ab, tfn +358 40 5825 570, ilpo.miekka@destia.fi

planeringkonsult Siru Koski, Ramboll CM Oy, tfn + 358 40 723 2044, siru.koski@ramboll.fi

tasoristeys luoman seisakkeen läehllä