Information om ekonomin

Skattesats år 2021

  • Kyrkslätts kommuns inkomstskattesats 2021 är 19,75 %.

Fastighetsskatt år 2021

  • allmän fastighetsskattesats 0,93 %
  • byggnader som används för stadigvarande boende 0,41 %
  • andra bostadsbyggnader 1,40 %
  • obebyggd byggplats 3,93 %
  • fastighetsskattesats för allmännyttiga samfund 0,00 %

Bokslut

Kyrkslätt kommuns inköpsfakturor

Inköpsfakturor 2020
I alfabetisk ordning - enligt verifikationsdatum
Inköpsfakturor 2019 (på finska)
Inköpsfakturor 2018 (på finska)
Inköpsfakturor 2017 (på finska)
Inköpsfakturor 2016 (på finska)

Upphandling

Kyrkslätts kommuns upphandlingar konkurrensutsätts i ekonomienheten. De kommunaltekniska tjänsterna konkurrensutsätter sina egna upphandlingar. Gällande anbudsförfaranden publiceras på finska på sidan Upphandling samt i tarjouspalvelu.fi/Kirkkonummi och pienhankintapalvelu.fi/Kirkkonummi

Verksamhetsbidrag

Varje sektor i kommunen kan inom ramen för anslagen bevilja bidrag till organisationer och föreningar inom sitt eget verksamhetsområde.

Ur kommunstyrelsens anslag ges bidrag i första hand till bya- och invånarföreningar i Kyrkslätt och i andra hand till föreningar som inte får bidrag av kommunens övriga organ.

Om ansökningstider och –förfarande informeras i början av ansökningstiden i kommunens annonstidningar och under ”Verksamhetsbidrag” på kommunens webbplats