Information beträffande plogning i centrum

13.12.2017 16:10

Kategori: Gator och vägar

Tisdagen den 12.12 snöade det rikligt med blöt snö i Kyrkslätt. Följande natt frös blötsnön till is på gator och trottoarer och situationen skulle ha förutsatt omedelbara underhållsåtgärder för att säkerställa att man kan röra sig tryggt på gatorna. Man lyckades rätt väl med åtgärderna på alla andra ställen, utom i centrum och dess närområden.
 
Kommunalteknikens underhållstjänster konkurrensutsatte vinterunderhållet av centrumområdet under hösten. Entreprenaden vanns av RTA-Yhtiöt Oy och avtalsperioden inleddes 1.12.2017. Avtalsperioden är 1+1 år, av viken det senare är ett optionsår.
 
Trots sina avtalsskyldigheter var entreprenören inte förberedd på utförandet av underhållsuppgifter och arbetet har förblivit ogjort. Kommunaltekniska tjänsterna har reklamerat företaget för försummelse och använder sig av de sanktioner mot entreprenören som nämns i avtalet.
 
Kommunaltekniken beklagar den skada som förorsakats kommuninvånarna och har vidtagit alla åtgärder för att korrigera situationen.
 

Kyrkslätts kommun

Kommunaltekniken

snö