Info om kommunen

Kyrkslätt är en mångsidig och växande kommun i västra Nyland. Kommunen har över 40 000 invånare, av vilka ca 16 % är svenskspråkiga. I Kyrkslätt finns landsbygdsmiljö, närhet till havet och vacker natur samt goda hobbymöjligheter.

Läge och förbindelser

Kyrkslätts kommun ligger invid huvudstadsregionen. Avståndet till Helsingfors är ca 20 km och från centrum 30 km. Grannkommunerna är Esbo i öster och Sjundeå i väster. Kommunen har en havsgräns med Ingå i sydväst och gränsar i norr till Vichtis.

Kustbanan mellan Helsingfors och Åbo går genom de centrala områdena i kommunen. Tågresan till Helsingfors tar bara ca en halvtimme. Kyrkslätt hör till HRT:s tariffområde. Stamväg 51 (Helsingfors-Hangö) korsar kommunen i söder, E18 (Åbovägen) går via norra Kyrkslätt och Ring III:s västra del slutar i Kyrkslätt.

Till Helsingfors-Vanda flygplats är det ca 40 km.

Invånarantal: 40 536 (31.12.2021)

Areal: 393 km2 (av vilket 32,08 km2 detaljplanerade områden, 39,88 km2 inklusive strandplanen)
Havsområde: 650 km2
Kust 145 km
Öar 900 st. och sjöar 86 st.

Grannkommuner: Vichtis, Sjundeå, Ingå och Esbo

Skatteprocent 2023:   7,11 % (+12,64%)
Skatteprocent 2022: 19,75 %