Influensavaccinering 2017

14.11.2017 12:00

Kategori: Vård- och omsorgsväsendet

Kyrkslätt hälsovårdstjänster informerar om säsongsinfluensa vaccinationer 2017

Enligt Institutet för hälsa och välfärds säsonginfluensa vaccinations rekommendation är alla nedanstående grupper berättigade till gratis influensa vaccin:

  • barn i åldern 6–35 månader
  • dem som fyllt 65 år
  • gravida
  • personer som tillhör riskgrupper på grund  av sjukdom eller vård
  • närstående till personer som löper risk att insjukna i svår influensa
  • personal inom social- och hälsovården
  • värnpliktiga som inträder i beväringstjänst

Mer information här!

Vaccinering