Inbjudan till invånarworkshop 7.3 – kolneutrala kommuner

14.02.2019 15:00

Kategori: Boende och miljö Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning

Hållbar utveckling och ansvar för naturen har blivit en del av kommunernas värden och strategier, så även hos oss i Kyrkslätt. Kyrkslätts kommun agerar synligt bland annat i nätverket Kolneutrala kommuner (HINKU) och hör även till energieffektivitetsavtalet för kommunsektorn (KETS).

Välkommen på workshopen Kolneutrala kommuner 7.3.2019 kl. 17.30-19.30

Alla kommuninvånare kan med sitt eget agerande och tillsammans med kommunen främja hållbar utveckling. Kyrkslätts kommun berättar på workshopen om sina egna åtgärder för att minska växthusgasutsläppen i anslutning till HINKU-projektet. Dessutom diskuterar man på tillställningen i smågrupper hur kommunen skulle kunna engagera sina invånare och på vilka sätt invånarna skulle vilja föra dialog med kommunen.

På workshopen behandlas även invånarnas roll för uppnående av klimatmålen – temana är rörlighet, byggnader, hemmens energieffektivitet och förnybar energi.

I anslutning till anmälan är det möjligt att på förhand framföra egna tankar och idéer som har med teman på workshopen att göra. Vi röstar på och belönar den bästa idén som framförts på workshopen.  

Du kan påverka genom att delta, anmäl dig till workshopen! (på finska)

Programmet på workshopen

Kyrkslätts skolcentrum, matsal D, adress Kyrkstallsvägen 6 C (ingång via Stationsvägen, mittemot polishuset)

 
17.30 Välkomsthälsning och öppning av tillställningen

  • Projektets bakgrund och mål

17.35 Så utvecklas utsläppen i Kyrkslätt senast 2030

  • Vilka faktorer påverkar utvecklingen av utsläppen i kommunen?

17.45 Hur påverkar kommunens klimatmål invånarnas liv och vilken är invånarnas roll för att nå målen?

  • Övning 1: Man diskuterar i smågrupper hur kommunen skulle kunna engagera invånarna och hur aktivt och på vilka sätt invånarna skulle vilja föra dialog. ​

  • Övning 2: Invånarnas roll för att nå klimatmålen. Temana är rörlighet, byggnadernas/hemmens energieffektivitet och förnybar energi. Temana vid var sitt bord och World Café som workshopmetod.

19.00 Sammandrag av tillställningen och slutdiskussion om dagens resultat

19.30   Tillställningen avslutas

hinku