Ilmoitus kuulutuksesta: Jätemaksujen 2023 valmistelu, HSY

21.06.2022 15:34

Kategori: Kungörelse

Ilmoitus kuulutuksesta
 

Asia: Jätemaksujen 2023 valmistelu

Kuulutuksen nähtävilläpito 20.6.-31.7.2022

HSY valmistelee jätetaksaa vuodelle 2023. Jätetaksa eli jätehuollon hinnasto sisältää HSY:n toimialueella käytössä olevat jätemaksut perusteluineen. Taksan sisältämät jätemaksut ovat julkisoikeudellisia lakiin perustuvia maksuja. Jätetaksan hyväksyy kunnan jätehuoltoviranomaisena toimiva HSY:n hallitus päätöksellään jätelain mukaisesti. Tavoiteaikataulun mukaan HSY:n hallitus päättää jätetaksasta lokakuussa 2022.

HSY varaa asuinkiinteistöjen haltijoille sekä muille tahoille, joille asian ratkaisulla voi olla vaikutusta, mahdollisuuden lausua mielipiteensä asiasta. Kirjalliset lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 31.7.2022 sähköpostitse Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymän kirjaamoon osoitteella kirjaamo(at)hsy.fi tai postitse osoitteella Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä, Kirjaamo, PL 100, 00066 HSY.

Linkki kuulutukseen            Kuulutus 20.6.2021, Jätemaksujen 2023 valmistelu

 

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

PL 100, 00066 HSY, Puh. 09 1561 2110, Y-2274241-9, www.hsy.fi

Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster

PB 100, 00066 HSY, Tfn 09 1561 2110, FO-2274241-9, www.hsy.fi