Idrottsminnen – utställningen om elva idrottares berättelser presenterar berättelserna av före detta aktiva idrottare

16.05.2018 13:30

Kategori: Seniorer Kultur

Den avgiftsfria utställningen finns i entréhallen i Kyrkslätts kommunhus 14.5–1.6.2018.

”Alla känslor finns här i min kropp, de härliga minnena.” – Eila
”Vi var ganska tuffa killar.” – Ahti

Nylands Minneslots utställning Idrottsminnen - 11 idrottares berättelser presenterar berättelserna av elva före detta aktiva idrottare som är med i minnesverksamheten. Det finns bilder både från idrottskarriärens tid och från nuläget.

Fast idrottarnas bakgrund är från olika grenar, finns det många likheter i deras berättelser. Idrott har varit en viktig del av livet för alla. Det har krävt uppoffringar, men huvudsakligen kommer man ihåg de fina tävlingsresorna, tävlingarnas unika stämning, framgångar inom den egna grenen samt vänner man fått via idrott.

Man fick idén om utställningen när minnessjuka personer inom gruppverksamhet berättade sina levnadshistorier där idrott hade en central roll. Idrottarnas berättelser gjorde ett så stort intryck att personalen vid Nylands Minneslots ville samla in dem, spara dem och även visa dem för andra.

Syftet med utställningen är att lyfta fram personen bakom sjukdomen. Idrott har gett den här gruppen den röda tråden i livet. Detta bär ännu i den nuvarande livssituationen.

Utställningen cirkulerar på verksamhetsområdet för Nylands Minneslots. Se den exakta tidtabellen>>

Utställningen har genomförts i samarbete med Idrottsmuseet.

Ytterligare information, intervjuförfrågningar och tryckbara fotografier:
minneshandledare Ida Mitchell
Nylands Minneslots
ida.mitchell@espoonmuisti.fi
040-1706771
www.uudenmaanmuistiluotsi.fi

Aune