Idrottslinjen

För att ta i beaktande elever som aktivt och målinriktat tränar och idrottar planerar man att i alla Kyrkslätts fyra enhetsskolor (Jokirinteen, Nissnikun och Veikkolan koulu samt Winellska skolan) ordna en idrottslinje för eleverna i årskurserna 7–9.

På idrottslinjerna i enhetsskolorna erbjuds, likt huvudstadsregionens Urhea-nätverk för de högre årskurserna, tidsmässigt möjlighet för fysik-, gren- eller individträning inom ramen för elevens läsordning, och under skoldagen erbjuds undervisning med Kasva Urheilijaksi-studieinnehåll (idrotts- och teoriundervisning).

Träningar ordnas i samarbete med områdets idrottsföreningar och träningarna är en del av samarbetsföreningarnas idrottares träningsvecka.

Idrottsföreningarnas tränare och i vissa fall eventuellt gymnastiklärarna ansvarar för träningen.

Under skoldagar hålls nätverkets gemensamma träningsdagar tisdag morgon och onsdag eftermiddag.

För de elever som antas till idrottslinjen placeras den grundläggande utbildningens lektioner vid andra tider under skoldagen och de övriga skoldagarnas längd varierar enligt det. De blåa träningstiderna hör alltså inte till skoltid. Till elevens skoldag hör, utöver träningstiderna i kalendern ovan, också den normala gymnastikundervisningen inom den grundläggande utbildningen (obligatoriska gymnastiklektioner) och valbara gymnastiklektioner som eleven har valt. En elev som antas till idrottslinjen deltar också i tillvalsämneskursen Kasva Urheilijaksi (”Utvecklas till idrottare”). Valet gäller årskurserna 7–9.

Finska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden har beslutat om ansöknings- och urvalsgrunderna och genomförandet av idrottslinjen på sitt möte 10.3.2021. Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden beslutade om ärendet på sitt möte 17.3.2021.

Ansökningstiden till den finskspråkiga idrottslinjen är 16.1.2023-17.2.2023

Om eleven blir erbjuden en plats kan ni ta ställning till om hen vill gå i musikklass senast 14.4.2023.

Ansökningstiden till den svenskspråkiga idrottslinjen är 16.1.2023-17.2.2023

Ansökan sker via Wilma. Ansökningblanketten finns här. Du behöver inte logga in på Wilma för att fylla i blanketten.

Obs! Välj blankettens språk enligt språket i skolan du säker till. Om du alltså söker till en finskspråkig skola, välj blanketten på finska. Om du söker till en svenskspråkig skola, välj blanketten på svenska. Blankettens språkval kan orsaka problem vid skickandet av bilagor. Om det inte går att skicka bilagorna, sänd dem per e-post till Pontus Kiihamäki, fonamn.efternamn@kirkkonummi.fi.

Läs mer om Urhea-programmet (endast på finska) 

Tränarens rekommendation - för ansökan

Idrottaravtal, Winellska skolan

Kontaktperson:

Pontus Kiihamäki

förnamn.efternamn@kyrkslatt.fi