Idrott

Idrottstjänster ordnar motion som främjar hälsa, stödjer medborgar- och föreningsverksamhet samt bygger och upprätthåller idrottsplatser.

Kyrkslätt kommun begränsar ungdoms- och idrottstjänsternas ledda verksamhet samt alla planerade evenemang from den 13.3.2020, att gälla tillsvidare, på grund av förberedelse inför koronaviruset
 
All ledd verksamhet via idrottstjänsterna inhiberas. Simhallen är stängd från och med 15.3.2020 tillsvidare.

Idrottstjänsterna genomför motionshandledning och utvecklar förutsättningarna för motionsbejakande levnadsvanor speciellt för barn och unga i samarbete med kommunens andra aktörer samt genom att koordinera det lokala samarbetet med tredje sektorn i enlighet med kommunstrategin.

Aktuellt inom ungdoms- och idrottstjänsterna

Ungdoms- och idrottstjänsternas kontaktuppgifter

Medborgare, De äldre, Barn och barnfamiljer, De unga, Företag och samfund, Föreningar och organisationer
Motion och friluftsliv
välfärdssektorn / idrottsbranschen

Uppgifter

Besöksadress:

Ervastvägen 2, 02400 Kyrkslätt


Postadress:

Kyrkslätts kommun,
ungdoms- och idrottstjänster
PB 20
02401 Kyrkslätt


Öppettider:

må kl 8.30 - 17.00
ti-fre kl 8.30 - 16.00