Idrott

Idrottstjänster ordnar motion som främjar hälsa, stödjer medborgar- och föreningsverksamhet samt bygger och upprätthåller idrottsplatser.

Vänligen beakta att man endast får komma till simhallen om man är helt frisk. 

Kyrkslätts simhall öppnas måndag 27.7 med begränsad service.

Du hittar mer information -> https://www.kyrkslatt.fi/ kyrkslatts-simhall-oppnas-m andag-277-med-begransad-se rvice

Aktuellt inom ungdoms- och idrottstjänsterna

Ungdoms- och idrottstjänsternas kontaktuppgifter

Medborgare, De äldre, Barn och barnfamiljer, De unga, Företag och samfund, Föreningar och organisationer
Motion och friluftsliv
välfärdssektorn / idrottsbranschen

Uppgifter

Besöksadress:

Ervastvägen 2, 02400 Kyrkslätt


Postadress:

Kyrkslätts kommun,
ungdoms- och idrottstjänster
PB 20
02401 Kyrkslätt


Öppettider:

må kl 8.30 - 17.00
ti-fre kl 8.30 - 16.00