Idrott

Idrottstjänster ordnar motion som främjar hälsa, stödjer medborgar- och föreningsverksamhet samt bygger och upprätthåller idrottsplatser.

Idrottstjänsterna genomför motionshandledning och utvecklar förutsättningarna för motionsbejakande levnadsvanor speciellt för barn och unga i samarbete med kommunens andra aktörer samt genom att koordinera det lokala samarbetet med tredje sektorn i enlighet med kommunstrategin.

Aktuellt inom ungdoms- och idrottstjänsterna

Ungdoms- och idrottstjänsternas kontaktuppgifter

Medborgare, De äldre, Barn och barnfamiljer, De unga, Företag och samfund, Föreningar och organisationer
Motion och friluftsliv
välfärdssektorn / idrottsbranschen

Uppgifter

Besöksadress:

Ervastvägen 2, 02400 Kyrkslätt


Postadress:

Kyrkslätts kommun,
ungdoms- och idrottstjänster
PB 20
02401 Kyrkslätt


Öppettider:

må kl 8.30 - 17.00
ti-fre kl 8.30 - 16.00