Idrott

Idrottstjänster ordnar motion som främjar hälsa, stödjer medborgar- och föreningsverksamhet samt bygger och upprätthåller idrottsplatser.

Idrottstjänsterna genomför motionshandledning och utvecklar förutsättningarna för motionsbejakande levnadsvanor speciellt för barn och unga i samarbete med kommunens andra aktörer samt genom att koordinera det lokala samarbetet med tredje sektorn i enlighet med kommunstrategin.

Aktuellt inom ungdoms- och idrottstjänsterna

Ungdoms- och idrottstjänsternas kontaktuppgifter

simhallen       ""

Välkommen till simhallen     Ledd verksamhet

""      ""

Motionsinfo                        Motionsplatser utomhus

""      ""

Uthyrning av lokaler           Bidrag till idrottsföreningar

Medborgare, De äldre, Barn och barnfamiljer, De unga, Företag och samfund, Föreningar och organisationer
Motion och friluftsliv,Motion och friluftsliv - Motion och idrott
välfärdssektorn / idrottsbranschen

Uppgifter

Besöksadress:

Ervastvägen 2, 02400 Kyrkslätt


Postadress:

Kyrkslätts kommun,
ungdoms- och idrottstjänster
PB 20
02401 Kyrkslätt


Kommunhusets öppettider:

Servicekontoret