Idérik diskussion på frågestunden för elevkårer och förtroendevalda

11.11.2020 07:31

Kategori: Boende och miljö Skolor Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning Barnvänlig kommun

I arbetet enligt modellen En barnvänlig kommun ingår ordnande av regelbunden dialog mellan förtroendevalda och skolelever i form av s.k. frågestunder. Årets frågestund ordnades 28.10, och den var redan den tredje (tidigare år 2017 och 2019) – evenemanget ordnades för första gången på distans.

Till teman på frågestunderna väljs teman som intresserar barn och unga, och i år diskuterade man klimatfrågor och hållbar utveckling i Kyrkslätt. Elevkårerna ombads att förbereda sig för att ställa en fråga eller framföra en idé om hållbar utveckling för de förtroendevalda.

Närvarande var utöver representanterna för koordineringsgruppen för En barnvänlig kommun också representanterna för SFP:s, De Grönas, Pro Kyrkslätts, Centerns och Samlingspartiets fullmäktigegrupp. I evenemanget deltog 10 skolor och ett gymnasium. Frågestundens program >>

Frågestunden började med koordineringsgruppens inlägg, varefter klimatkoordinator Joonas Söderholm höll en presentation där skoleleverna fick en introduktion i klimatfrågor: vad klimatförändringen innebär på global nivå och vilka mål och planer Kyrkslätts klimatarete har. Här är även några av Joonas tips för skolelever – och för oss alla – om hur vi för vår del kan delta i klimatåtgärder:

 

Elevkårerna har funderat på klimatgärningar

Representanterna för elevkårerna framförde ivrigt sina förslag, i skolornas elevkårer har man klart noggrant funderat på hållbar utveckling. Sammanfattning av skolspecifika idéer och tankar:

  • Heikkilän koulu: elevkåren önskar stadscyklar till kommuninvånarnas förfogande och på så sätt skulle luftföroreningen minska – också de som är utan körkort skulle dra nytta av tjänsten
  • Vuorenmäen koulu: elevkåren tänkte igenom frågan mångsidigt på olika sätt, t.ex. att ordna loppis, att plantera grönväxter och att utnyttja solenergi för skolans elbehov
  • Kantvikin koulu: elevkårens medlemmar önskar mera naturbyggande, t.ex. ökning av klätterplatser för barn på motionsslingorna, ökning av frisbeegolfbanor i Kyrkslätt och planering av förnybara energikällor i anslutning till totalrenoveringen av skolan
  • Bobäcks skola: elevkåren skulle önska utveckling av kollektivtrafik och särskilt utveckling av planeringen av tidtabellerna för skolbusstrafiken och valet av trafikmedel (elbilar/ledbussar).
  • Laajakallion koulu: elevkåren skulle öka återvinningsstationer på de områden där de ännu saknas i Kyrkslätt
  • Gesterbyn koulu: elevkåren planerade en miljöutmaning för hemmen, genom vilken man engagerar alla familjer i kommunen i en gemensam insats i klimatåtgärder
  • Kirkkoharjun koulu: i elevkåren skulle man önska en insats i återvinning – med tanke på både antalet återvinningsstationer och undervisning i sortering
  • Nissnikun koulu: i elevkåren skulle man likaså önska fler återvinningsstationer och eleverna funderade också varför man alltid måste köpa det billigaste – man bör hellre satsa på hållbarare saker av bättre kvalitet
  • Winellska skolan: elevkåren föreslog att ett alternativ med ekologisk mat införs på skolans matsedel en gång i veckan
  • Kyrkslätts gymnasium: elevkåren skulle önska en utredning av matsvinnet i skolorna för att man ska veta hur stort matsvinn de olika alternativen till matsedel skapar, och de alternativ som skapar mycket svinn skulle kunna ersättas med andra alternativ – också en liten ökning av matbudgeten ansågs av gymnasisterna som ett lönsamt alternativ med tanke på skolmatens attraktivitet för att håltimmarna inte skulle användas för att äta någon annanstans.

De förtroendevalda svarade på barnens och de ungas frågor som gällde teman ovan. Ur beslutsfattarnas perspektiv gav evenemanget några bra perspektiv på kommande projekt och verksamheter.

Rösta på din favorit bland idéerna!

Varje elevkår föreslog en idé att rösta på via Ungasideer.fi och de idéer som deltar i omröstningen finns sammanställda på tjänsten >>
För en vald idé (den som fått störst understöd) har det reserverats ett litet anslag med vilket man i mån av möjlighet genomför projektet.

Röstningstiden pågår till och med 18.11.2020, och vinnaren offentliggörs 20.11.2020 (röstningstiden har förlängts med en vecka). För att rösta behöver man registrera sig på tjänsten, och varje idé kan understödas bara en gång.

Mer information lapsiystävällinenkunta@kirkkonummi.fi

frågenstunden