Idéer i Porkkalan lukios klimatworkshop kring åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser

13.05.2019 16:45

Kategori: Skolor Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning

Kyrkslätts kommun ordnade 9.5 en workshop om klimatfrågor för eleverna i Porkkalan lukio. Under workshopen diskuterade man kring praktiska åtgärder för att minska utsläppen i synnerhet gällande trafik och byggande, och för att främja växelverkan och kommunikation mellan kommunen och invånarna.

Varje tema väckte livlig diskussion, och under mötet lyckades man samla ihop rikligt med idéer för att minska CO2-utsläppen. Temat Trafik väckte i synnerhet diskussion om nya miljövänliga bränslen och tillgången till dem, elbilar och ökning av antalet laddningspunkter för eldrivna fordon t.ex. på affärernas parkeringsplatser, och allokering av resurser för kollektivtrafiken och kollektivtrafikens funktionssäkerhet i alla förhållanden.

Beträffande frågor om byggnaders energianvändning lyfte man fram gynnande av byggnadsmaterial med låga emissioner, ibruktagning av solenergi i skolbyggnader och intelligent värmereglering av skolbyggnader t.ex. för att undvika problem med övertemperatur. Under diskussionen om utveckling av interaktionen gällande kommunens och kommuninvånarnas klimatfrågor tog man bl.a. upp behovet av slagkraftig och mångsidig kommunikation speciellt via sociala mediekanaler samt ordnande av regelbundna diskussionsforum och -evenemang t.ex. i köpcenter där folk rör sig.

Kyrkslätts kommun är med i nätverket Kolneutrala kommuner (HINKU). Kommunen har förbundit sig att minska utsläppen av växthusgaser med 80 % från nivån år 2007 fram till år 2030. Kyrkslätt vill främja ekologiska och hållbara lösningar i sin verksamhet, och nedskärningen av växthusgasutsläppen spelar en viktig roll i detta sammanhang. 

Porkkalan lukio, Hinku