Ibruktagningen av Apotti senareläggs

15.12.2020 07:10

Kategori: Vård- och omsorgsväsendet

Kyrkslätts kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 14.12 skjuta upp ibruktagningen av systemet Apotti i Kyrkslätt.

Enligt kommunfullmäktiges beslut skjuts ibruktagningen av Apotti i Kyrkslätt upp från april 2021 till ingången av år 2022.

Inom Apotti planeras som bäst ibruktagningen av systemet i Lovisa, Ingå och Sjundeå, och tidtabellerna för det. Kyrkslätts beslut om senareläggning beaktas i planeringen.

Systemet Apotti togs i bruk inom HUS på Mejlans sjukhusområde 31.10.2020. Helsingfors, Grankulla, Kervo och HUS Bilddiagnostik tar i bruk Apotti-systemet våren 2021.

Apotti