I Vrakparken i Porkala upptäcktes fler kanoner

05.07.2019 13:57

Kategori: Museum Turism Idrott och friluftsliv Kultur Ungdoms- och idrottstjänster

I Vrakparken i Porkala, som öppnades ifjol, pågår ett stort marinarkeologiskt forskningsläger. Under lägret har man bl.a. upptäckt ett par meter långa kanoner på havsbotten. Nära kanonerna finns ett hundratals år gammalt krigsfartygsvrak.

”Man strävar nu efter att bevisa historierna om vraken med hjälp av modern teknik, som t.ex. ekolodning med sidoskannande sonar och tredimensionell fotografering”, berättar projektchefen för Vrakparken Markku Luoto.

Dessutom borrade frivilliga dykare provbitar från vraken i samma storlek som kapsyler för att fastställa vrakens exakta ålder. I databaserna kan man jämföra rytmen av trädets årliga tillväxt, varvid man får reda på när och var det träd som använts för skeppsbyggnad har vuxit.

”Den mest omfattande dykningsflottan i Finlands historia har ankrats vid Träskö vik för en vecka för undersökningar. Förutom Finlands Marinarkeologiska Sällskap deltar även Helsingfors universitet i undersökningarna”, säger Luoto glatt.

Forskningslägret har väckt internationellt intresse, för bland de närvarande fanns t.ex. en forskare från USA som undersökte hur den nyaste laserskanningen fungerar i Östersjöns utmanande omständigheter.

Träskeppen klarar sig utmärkt i finländska förhållanden jämfört med många av världens hav, för här finns det varken skeppsmaskar som äter trä eller för mycket salt eller värme. Vrakparken i Porkala utvecklas till ett internationellt intressant objekt för kulturturism.

”I Vrakparken har man nu märkt fyra vrak så att dykarna lätt hittar dem, men nya tas med utgående från forskningslägrets behållning i år.  Detta utomhusmuseum utvidgas också under de kommande åren”, säger Ari Kapanen, som ordnar dykningsexpeditioner i Porkala.

Det finns gott om möjligheter att utveckla, för på Porkalaområdet finns det cirka 70 vrak. Museiverket understöder utvecklingen av Vrakparken. En viktig del av Vrakparken är också dess webbsidor på adressen wreckpark.eu. Där finns det information om vraken samt 3D-foton och 3D-videor som avbildar vraken.

https://www.facebook.com/hylkypuisto

https://www.mas.fi

http://www.wreckpark.eu

Hylkypuisto