”I språkbadsklassen finns en unik gruppanda”

19.11.2019 09:31

Kategori: Skolor Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning

Man kan inleda sin språkbadsstig redan vid 3-4 års ålder i språkbadsföreningens klubb. Gruppen Vifslan i Neidonkallion päiväkoti erbjuder språkbad för femåringar och Förskolan för barn i förskoleålder.

Alla familjen Vaittinens tre barn deltar i språkbadsundervisningen. - Vi bekantade oss med språkbadet då vår förstfödda Eevi började i språkbadsgruppen Vifslan som femåring. Våra erfarenheter av språkbad har varit enbart positiva, och nu har både Aava och Lenni också språkbadsundervisning, berättar Jussi och Merita Vaittinen.

Från förskolan fortsätter språkbadsfärden i Kyrkslätt till språkbadsundervisningen för årskurserna 1–6 i Gesterbyn koulu. Fr.o.m. hösten 2020 fortsätter språkbadseleverna i åk 7 studierna i Winellska skolan, där de kan få undervisning på svenska enligt läroplanen. Administrativt hör språkbadseleverna i årskurserna 7-9 till Gesterbyn koulu.

Språkbadet fortsätter under hela den grundläggande utbildningen

Språkbad är ett frivilligt undervisningsprogram på småbarnspedagogisk nivå och skolnivå, och man förbinder sig till det för hela den grundläggande utbildningen. I språkbad anammar finsktalande barn svenskan genom att tala det i naturliga språkbrukssituationer. Med hjälp av goda kunskaper i modersmålet lär sig barnet lättare nya saker.

Vaittinens familj är helt finskspråkig, så familjens barn kunde ingen svenska alls då de började språkbadet. - Det har varit trevligt att följa med hur snabbt och lätt ett nytt språk fastnar hos barn. Gruppandan i skolans språkbadsklass är också alldeles unik, eftersom barnen känner varandra sedan många år tillbaka. Jag tror också att betydelsen av att kunna flera språk kommer att öka ytterligare under de kommande åren. Det säkert är lättare att lära sig engelska när man utöver finskan också behärskar svenska vid en ung ålder, fortsätter Jussi Vaittinen.

Det främmande språket är både inlärningsinstrument och -objekt

Inom språkbadsundervisningen är det främmande språket både inlärningsinstrument och -objekt. Inom undervisningen iakttas principen en vuxen, ett språk. Undervisningen sker i början helt på språkbadsspråket, och andelen modersmål ökar senare.

Målet är att andelen språkbad på årskurserna 5–9 är minst hälften. Jussi och Merita Vaittinen berömmer det stöd som ges i språkbadsundervisningen. - Det som undervisas i åk 4 testar ibland gränserna för föräldrarnas språkkunskaper, men barnen får väldigt bra stöd i skolan.

Språkbadskväll torsdag 21.11 kl. 18

Välkommen till en språkbadskväll torsdag 21.11 kl. 18 i Gesterbyn koulus ersättande utrymmen. Sammankomsten riktar sig till alla språkbadsföräldrar som kamratstöd, och evenemanget är också öppet för föräldrar som överväger språkbad för sina barn.

På plats finns sakkunniga och språkbadspersonal med vilka man kan diskutera barnets språkbadsstig. Tillställningen är gratis. Språkbadsföreningen har buffé under kvällen. Intäkterna från buffén används till språkbadsverksamheten.

Perhe Vaittinen