I och med corona har nya arbetsformer tagits i bruk inom vård- och omsorgssektorns arbete med kunder

09.04.2020 15:56

Kategori: Coronasituationen Service Vård- och omsorgsväsendet

På grund av undantagssituationen som coronaviruset har orsakat har man börjat ordna mottagningar via videoförbindelse med kunder inom kommunens vård- och omsorgssektors stödtjänster för funktionsförmågan. Videoförbindelser används för tillfället inom mentalvårdstjänsterna, vid välfärdsstationen för unga, inom familjerådgivningen, terapitjänsterna, missbrukarvårdstjänsterna, sysselsättningstjänsterna och handikappservicen.

Personalen och kunderna har snabbt tagit i bruk den nya verksamhetsformen. Distansförbindelser är ett nytt sätt att trygga kundservicen i undantagssituationen där man har uppmanats att undvika att mötas ansikte mot ansikte. Arbetet med kunder görs fortfarande också på traditionellt vis vid mottagningar och ansikte mot ansikte. Man kommer alltid tillsammans med kunden överens om eventuell användning av distansförbindelse.

- Kunderna har varit nöjda med att möten med sakkunniga kan skötas tryggt på distans. Tekniskt sett har arbetet i huvudsak fungerat bra, säger socialservicechef Tuula Malmi-Suominen.

majakka