I Neidonkallion päiväkoti lär man sig i och om naturen

19.08.2019 15:43

Kategori: Barn Småbarnspedagogik

Bakom Neidonkallion päiväkoti finns en skylt med en bild av en fågel. Den är inte alltid där, men den här eftermiddagen har föräldrarna bjudits in till gruppen Kuusenkerkäts inlärningsmiljö. Fågelskyltarna leder föräldrarna till rätt ställe. Gruppen är inte inne i daghemmet, utan den är i skogen.

Inom småbarnspedagogiken i Kyrkslätt har man gått in för att stärka hållbarhetstänket och miljöfostran och utöka naturpedagogiken. Ett centralt mål är att växa in i den ekosociala kulturen: barnen lär sig att förstå hur eget agerande inverkar på andra människor, naturen och samhället omkring både när och fjärran.

Hösten 2018 började man inom småbarnspedagogiken utbilda miljöpedagoger genom läroavtal. Barnskötare inom småbarnspedagogik Silja Tawast som arbetar i Neidonkallion päiväkoti är en av dem. Hon blev färdig våren 2019 och gjorde som en del av sina studier en plan för hur man startar upp en grupp som betonar inlärning utomhus.

– Jag har hela mitt liv vistats mycket i skogen och på öar, och därifrån kommer mitt intresse för naturen. Jag hade drömt om studier till miljöpedagog och jag var verkligen lycklig då jag fick möjlighet att studera, berättar Silja Tawast.

Gruppen börjar sin dag på daghemmet där de äter frukost. Efter det styr de kosan till skogen där gruppen har ett eget vindskydd. I skogen har gruppen både gemensamt program och fri lek. Om det är möjligt hämtar man lunchen på dagis och avnjuter den endera under vindskyddet eller under bar himmel.

Treåriga Lilja Mangerich är ett av barnen i gruppen och hon har tyckt om friluftslivet och framför allt om att äta lunch utomhus. Det har varit mycket spännande. Inlärning i naturen är bekant för familjen Mangerich eftersom Liljas storebror var i en naturklubb.

– Lilja har ännu inte varit så länge i gruppen, så vi märker inte så mycket förändring, berättar Liljas mamma Riikka Mangerich. Men med storebror märktes tydligt att regelbunden rörelse i terrängen utvecklade motoriken märkbart.

Gruppens verksamhet grundar sig på Palmers trädmodell som består av tre olika delområden som knyts samman med varandra; inlärning i naturen, inlärning om naturen och inlärning för naturens bästa.  Skogen som inlärningsmiljö stärker barnets känsla för naturen, förhållande till naturen och barnets miljömedvetenhet. Barnet växer upp med en positiv inställning till miljön och utvecklar en vilja att skydda naturen och miljön. Inom miljöpedagogik ökar man miljömedvetenheten genom att använda riktiga termer om saker. Man lär sig att identifiera bl.a. träd- och växtarter, namnen på ryggradslösa djur, djur, fåglar och bekantar sig med deras livsmiljö och levnadsvanor.

Femåriga Olivia letar småkryp i skogen tillsammans med sin mamma Emilie Rezé-Nurja. De har redan hittat en nyckelpiga, men ännu skulle det finnas några kvar. Olivia har också lärt sig att man kan äta harsyra och bjuder mamma, lillebror och undertecknad på harsyra. I gruppen Kuusenkerkät har det varit trevligt från dag ett och dåligt väder stör inte heller.

– Då klär vi på oss regnkläder, konstaterar Olivia.

Mamma är också nöjd med hur hösten har börjat.

– Olivia går gärna till dagis på morgonen och berättar på kvällen om allt hon har lärt sig. Och det underlättar ju också familjens kvällar då man vet att barnet har rört på sig och varit mycket ute under dagen, ler Emilie Rezé-Nurja.

Kuusenkerkät har för närvarande 21 barn och 3 pedagoger. Då man gjorde en förfrågan till föräldrarna förra våren meddelade inte mindre än 17 familjer att de var intresserade av en grupp med inlärning utomhus.

– Det är ganska annorlunda att vara med gruppen inomhus på dagiset eller i skogen, konstaterar Silja Tawast. I skogen går tiden alltid väldigt fort och barnen skulle inte vilja gå tillbaka till dagiset. En annan stor skillnad är ljudvärlden, här finns rum för alla ljud.

En flicka plockar harsyra i skogen