I Kyrkslätts centrum har ett modernt vattentorn blivit färdigt

10.11.2020 15:00

Kategori: Boende och miljö Vattenförsörjning Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning

Kyrkslätts nya vattentorn är ett ståtligt landmärke i Kyrkslätts centrum på Vattentornsbacken, och det svarar på behoven för de kommande årtiondena. Det gamla vattentornet, som byggdes år 1973, revs vårvintern 2019.

Volymen och höjdläget på vattenreservoaren i det nya vattentornet optimerades genom simulering, och tornet gjordes lite lägre än sin föregångare. Man ville att utsidan av vattentornet skulle passa in i landskapet men att tornet till sitt utseende skulle vara unikt. Tre alternativa lösningar gjordes upp. De kommuninvånare som deltog i omröstningen och expertjuryn kom fram till samma favorit, och den runda ”Vasen” blev vald att genomföras.

Arkitekt Arja Sippola från FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy står bakom idén. – Idén om ett kortbent torn fick sin början av en kristallvas. Det traditionella vattentornet med reservoar- och skaftdelar täcks av ett skimrande och slöjaktigt ytterhölje. Samma runda form finns också i en uppochnervänd vattendroppe, berättar Sippola. FCG svarade för helhetsplaneringen av tornet.

Byggnadsarbetena inleddes hösten 2019. Pekka Koponen, byggnadschef för entreprenören Skanska Infra Oy, som vann anbudsförfarandet, berättar att betongkonstruktionen på vattentornet är mycket vanlig och möjliggjorde ett snabbt genomförande. Fasadlösningen var mer utmanande att genomföra, men med hjälp av den åstadkom man ett ståtligt utseende. Det totala värdet på entreprenaden var lite över tre miljoner euro. Ramboll CM Oy övervakade byggnadsarbetet. Enligt Jari Hakala, byggherreingenjör för Kyrkslätts vatten, var vintern gynnsam för byggnadsprojektet, och inga fördröjningar förorsakades vare sig av köld eller snö. Samarbetet med entreprenören gick smidigt, och slutresultatet kan tjäna Kyrkslättsbornas tillgång till vatten till och med de följande 100 åren.

Det nya vattentornet är till sin reservoarvolym 2300 kubik, dvs. mer än dubbelt så stor som det gamla tornet och försett med modern teknik. Direktören för Affärsverket Kyrkslätts vatten Anna Arosilta-Gurvits är mycket nöjd med slutresultatet. – Vattentornet håller vattentrycket i nätverket jämnt och ger flexibilitet när konsumtionen varierar. Dessutom hölls projektet inom sin tidtabell och sin budget i ett kunnigt teams händer, konstaterar Arosilta-Gurvits.

Friluftslederna på Vattentornsbackens bostadsområde kommer att tangera vattentornet, som under den mörka tiden är belyst. Belysningen kan justeras enligt årstiden och till exempel högtider.

På bild framför vattentornet vattenförsörjningschef Anna Arosilta-Gurvits, direktör för samhällstekniska väsendet Anna-Kaisa Kauppinen och byggherreingenjör Jari Hakala.

I solsken kan man se långt från taket. Nu skymde dimman sikten.

Nya vattentornet Vasen