I Kyrkslätt utförs ungdomsarbete på gator och webben också under coronatiden

13.01.2021 11:47

Kategori: Ungdoms- och idrottstjänster Fritid

På grund av begränsningarna med anledning av coronapandemin är ungdomslokalerna för barn och unga stängda till slutet av januari. Ungdomarna har ändå inte glömts bort, utan man har utfört och utför ungdomsarbete med hjälp av det uppsökande och det patrullerande ungdomsarbetet, samt även på webben. Från och med november har ungdomsarbetarna patrullerat dagar och kvällar tre-fyra gånger i veckan runt om i Kyrkslätt på platser där ungdomar träffas.

De patrullerande ungdomsarbetarna för ungdomsarbetet dit ungdomarna rör sig och där tillbringar sin tid. Man möter ungdomarna bl.a. på stationer, i köpcenter, på näridrottsplatser och i parkeringshus. Man pratar med dem om den rådande coronasituationen och utbyter nyheter. Samtidigt påminner man förstås också om begränsningarna för sammankomster, säkerhetsavstånd och hur man beter sig i trafiken. Målet med det patrullerande ungdomsarbetet är att trygga ungdomarnas välfärd, öka samförståndet och förbättra den allmänna trygghetskänslan. Ungdomsarbetet fungerar ändå inte som ordningsvakt eller för att skingra grupper, utan arbetet är till för de unga. Under de två senaste månaderna har det patrullerande ungdomsarbetet nått 722 unga.

Ungdomsarbetet på spåret dvs. NTR syns också i Kyrkslätt

Ungdomsarbetarna patrullerar bland ungdomarna också inom projektet Ungdomsarbete på spåret, dvs. NTR-projektet, två gånger i månaden. NTR-teamet rör sig i synnerhet längs kustbanan (Kyrkslätt-Esbo-Grankulla-Helsingfors) och i köpcentren (Kyrkslätt, Esbo centrum, Mattby och Alberga). Ungdomsarbetarna rör sig då de unga rör sig, alltså i huvudsak kvällar och veckoslut. Genom möten i vardagen främjas de ungas välmående och de unga får stöd, hjälp och vid behov hänvisning till tjänster. Ungdomsarbetet på spåret nådde under hösten 1 324 unga. 

I Kyrkslätts NTR-team arbetar för tillfället en förebyggande rusmedelsarbetare, en svenskspråkig ungdomsledare och en uppsökande ungdomsarbetare. Du kan kontakta NTR/de patrullerande ungdomsarbetarna på följande telefonnummer: 040-729 0838, 040-574 3913 och 040-832 1906 eller via some Instagram: kirkkonumminuorisojaliikunta eller Facebook: kirkkonummennuorisojaliikunta

Det uppsökande ungdomsarbetet hjälper unga individuellt till olika tjänster

En viktig arbetsform inom hjälpandet av unga är också det uppsökande ungdomsarbetet. Det uppsökande ungdomsarbetet i Kyrkslätt beviljades statsbidrag för åren 2020–2021 för åtgärder som förbättrar olägenheterna av coronapandemin. Med bidraget har man för ett år anställt en uppsökande ungdomsarbetare vars uppgift är att tillsammans med andra aktörer förebygga utslagning av unga.

Det uppsökande ungdomsarbetet fokuserar på stödande av unga som saknar arbete, studieplats eller andra tjänster samt hjälper med att finna den egna stigen i livet. I det uppsökande ungdomsarbetet hjälper man den unga att hitta de individuella tjänster som den unga behöver.  Uppsökande ungdomsarbete utförs i skolor, läroinrättningar och där ungdomar tillbringar sin fritid, det vill säga där de unga finns.

Som uppsökande ungdomsarbetare i Kyrkslätt verkar Sini Rautiainen, tfn 040-126 7515 och Eija Rajavaara tfn 040-832 1906. Den svenskspråkiga uppsökande ungdomsarbetaren Johanna Baarman nås på tfn 050-555 9126. Närmare information om det uppsökande ungdomsarbetet här.

Discord-ungdomskvällar på webben

Ungdomsarbete har också utförts på webben, på plattformen Discord. På webbungdomskvällarna närvarar alltid en ungdomsledare som övervakar Discord-kontot och chattar med de unga.  Under webbungdomskvällen före julen diskuterade man bl.a. jullovet, coronabegränsningarna och deras inverkan på ungdomslokalernas öppettider. Följande webbungdomskväll ordnas 21.1.2021. Länk till webbungdomskvällen: https://discord.gg/hJNTXeMjpb Övriga tider hålls Kyrkslätts ungdoms- och idrottstjänsters Discord-kanal stängd.

Tilläggsinformation om ungdomsarbetet:

Kyrkslätts ungdoms- och idrottstjänster, nuorisojaliikunta(a)kirkkonummi.fi

 

Ungdomsarbetare i jobbet