I Jokirinteen oppimiskeskus huvudentré kan man beundra unik konst – konstnären Jussi TwoSevens verk Nymphaea Candida illustrerar hur eleverna slår ut i full blom under sin skoltid

26.03.2021 14:31

Kategori: Kultur Skolor Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning

I huvudentrén till inlärningscentret Jokirinteen oppimiskeskus ståtar det nya unika konstverket Nymphaea Candida. Konstverket har planerats och skapats av konstnären Jussi TwoSeven.

Jussi TwoSeven: Nymphaea Candida

Verket Nymphaea Candida en serie på fyra målningar av nordnäckrosen, som man också hittar i Kyrkslätt. I verket öppnas näckrosblomman gradvis med blomman tätt i knopp i den första delen varifrån blomman sedan stegvis öppnas och har till sist slagit ut i full blom. Den bakomliggande tanken är att barnen då de kommer till inlärningscentret ännu är i knopp och sedan har slagit ut i blom i det skedet som de lämnar skolan.

TwoSeven fann inspiration för sitt verk i gamla skolbiologiplanscher där en växt illusterarades mycket detaljerat från olika vinklar. Verket har dock genomförts på ett mycket modernt sätt och har konstnärens stil trogen målats direkt på väggen med spray- och akrylatmålfärg. Verket är till sitt utseende nästan fotorealistiskt. Man ser att det är målat av att färgen runnit och stänkt på vissa ställen. Slutresultatet är en kombination av blommans skönhet och målningens ojämnhet och kantighet.

– Målningen är gjord i gråton, såsom mina verk oftast är. Jag tycker att verkets svartvita färgschema fungerar bäst i den här lokalen för det skär sig inte med de färggranna bänkelementen eller det färggranna verket som eleverna har gjort på den motsatta väggen, utan tillför lokalen stil och värdighet, säger TwoSeven om sitt verk.

Målaren målade sitt verk på stället rakt på väggen medan byggarbetet ännu pågick. Till hjälp vid målandet användes schabloner som TwoSeven i förväg hade tillverkat i sin studio. Med hjälp av schabloner får man ett mycket fotorealistiskt resultat.

– Att måla på en byggplats medför alltid vissa utmaningar eftersom det finns mycket som måste beaktas runt omkring och störningsmomenten inte får synas i slutresultatet, säger TwoSeven om målningsarbetet på byggarbetsplatsen. Å andra sidan var det roligt att måla framför en levande publik. Byggarbetsplatsens arbetare kom till exempel ofta för att kommentera den rinnande målfärgen som är en av konstverkets detaljer och kännetecknande för just TwoSevens konst.

 

Mer om Jussi TwoSevens konst hittar du på konstnärens egen webbplats.

Konstverket Nymphaea Candida i Jokirinteen oppimiskeskus huvudentré