I Helsingforsregionen bereds den första gemensamma planen för markanvändning, boende och trafik MBT 2019

23.10.2017 15:10

Kategori:

Helsingforsregionens kommuner, Helsingforsregionens trafik HRT och staten har inlett beredningen av planen för markanvändning, boende och trafik (MBT 2019) och bedömningen av planens konsekvenser. MBT 2019-planen uttrycker regionens gemensamma strategiska avsikter gällande utvecklingen av markanvändning, boende och trafik i regionen. MBT 2019-planen kommer att vara en synpunkt som uppkommit genom sakkunnigas samarbete och omfattande växelverkan i fråga om hur regionen bör utvecklas under åren 2019-2050. Trafikdelen utgörs av den lagstadgade trafiksystemplanen (HLJ). Utgående från planen bereds MBT-avtalet för åren 2019-2022 mellan kommunerna och staten.

Åsikter om programmeringen av och innehållet i MBT 2019-planens konsekvensbedömning begärs under perioden 18.10-17.11.2017. Åsikter begärs av statliga aktörer, organisationer och invånare. SMB-kungörelsen skickas till instanserna som deltar i planeringen för kännedom. Alla som vill kan lämna ett utlåtande.

Innehållet och programmeringen av bedömningen beskrivs i utkastet till bedömningsprogrammet för MBT 2019 (på finska). Ni kan också kommentera det nuvarande planeringsmaterialet och ge er åsikt inför den fortsatta beredningen. MBT 2019-materialet finns på webbplatsen: www.hsl.fi/mal (på finska)

Vänligen använd länken nedan för att lämna din åsikt. (på finska)

Noggrannare anvisningar för framställningen av åsikter. (på finska)

Ytterligare information om MBT 2019-planeringen och bedömningen av planens konsekvenser ges av projektchef Tuire Valkonen, tuire.valkonen@hsl.fi, tfn 040 161 2260 och gruppchef Tapani Touru, tapani.touru@hsl.fi, tfn 040 504 2270.

mal2019