I coronaguiden kan man nu reservera tid för coronatest också för barn och unga

16.10.2020 08:15

Kategori: Vård- och omsorgsväsendet Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning Coronasituationen

Från och med 15.10.2020 kan en förälder reservera tid för en person i sin vårdnad som är under 16 år. I tjänsten frågas om man vill sköta ärenden för en annan person eller reservera en tid för sig själv. En vårdnadshavare som väljer att sköta ärenden för en annan identifierar sig, och rätten att sköta ärenden för den andra kontrolleras i befolkningsdatasystemet och fullmaktsregistret med hjälp av Suomi.fi-fullmakter.

HUS coronaguiden

Logo