I bok- och biblioteksleken

Bekantar sig förskolebarnen med bibliotekets verksamhet och med hur man hanterar böcker.

Bokleken är ett pedagogiskt verktyg, med vars hjälp barnet lär sig bok- och bibliotekskunskap med lekens och fantasins hjälp.

Barn och barnfamiljer
Bibliotek
ömsesidig aktivitet / utlåningsverksamhet, bibliotek / barnbibliotek

Huvudbiblioteket
Tfn 09 2967 2467