Hyrning av torgplats

Torgtiden för torgen i centrum och Veikkola är kl. 8.00-15.00 måndag-lördag (inte söckenhelger). Den reserverade torgplatsen ska tas emot senast kl. 8.00. Därefter är inte reserveringen längre ikraft.

För att förbättra kundbetjäningen fordras det enligt 6 § i torgstadgan ett marknadsstånd eller ett bord tydligt försett med försäljarens namn.

Man får inte ha fordon på torget, och efter att torgtiden upphört ska alla saker föras bort utan dröjsmål, inom 45 minuter, och den egna platsen snyggas upp senast kl. 14.45.

Torsdagda

Reservering


Torgplatser reserveras i förväg på kommunens servicekontor under dess öppettider, tfn 09 2967 2220 eller per e-post palvelupiste(at)kirkkonummi.fi. Reserveringar av månadsplatser för följande månad tas emot fr.o.m. den 15 dagen varje månad (eller närmast påföljande vardag).

Det är möjligt att reservera en månatlig försäljningsplats för följande månad fr.o.m. den femtonde månaden innan. Reserveringen träder ikraft först då den betalats innan den reserverade månaden börjar. Avgiften för den månatliga försäljningsplatsen innefattar elavgift.

En dagsförsäljningsplats för högst tio torgdagar per kalendermånad kan reserveras i kommunens servicekontor för följande månad fr.o.m. den tjugoandra månaden innan.

Den reserverade torgplatsen ska tas emot senast kl. 8.00. Efter det är reserveringen inte längre ikraft. Man kan använda en tom torgplats utan reservering efter kl. 8.00. I det fallet betalas torgavgiften till torgövervakaren på platsen.

Torgavgifter


Torgavgifterna tas ut enligt taxan Kommunaltekniska avgifter.

Dagsavgifter:

  • Avgifterna för torgplatserna ska betalas till torgövervakaren kl. 7.00-9.00 eller i förväg till kommunens servicekontor.

Månads- och årsavgifter:

  • Torgavgifterna för årsplatserna faktureras av Kyrkslätts kommun. För att försäkra sig om att få platsen ska månadsplatsernas avgifter betalas till servicekontoret före den reserverade månaden börjar Kunden ska vid behov kunna bevisa avgiften med ett kvitto.

För torgärenden svarar underhållschefen. Ansökningar gällande ordnande av olika evenemang lämnas elektroniskt via tjänsten lupapiste.fi.

Anvisningar för ansökan om tillstånd finns på sidan tillstånd för allmänna områden.