Huvudritningar som ska fogas till bygglovsansökan

Ytterligare information: Miljöministeriets anvisning om planer och utredningar som gäller byggande (2015)