Hushållsvattnets kvalitet på områdena Smedsede, Kolsarby och Bro hösten 2019

26.09.2019 13:16

Kategori: Vattenförsörjning

Det har kommit förfrågningar om förändringen i hushållsvattnets kvalitet på Kyrkslätts centrums södra nätverksområde, dvs. i Smedsede, Kolsarby och Bro. De som tagit kontakt har märkt att hushållsvattnets lukt och smak har förändrats.

Områdets vatten kommer från Humaljärvi. Vatten från den konstgjorda sjön i Pikkala som är i reserv har också tagits i bruk i produktionen av hushållsvatten i slutet av förra veckan. Att reservvattenkällan delvis togs i bruk berodde på hårda regn som resulterade i att en större mängd fasta ämnen än vanligt ansamlades i Humaljärvi.

Att vattnets ursprung ändrades har varit märkbart i att vattnets karakteristiska lukt och smak har ändrats. Vattnet i områdets nätverk har undersökts och till övriga delar har resultaten uppfyllt kvalitetskraven och rekommendationerna.

Klorhalten i vattnet är lite högre i Kantviks vatten redan på grund av att vattenbehandlingsanläggningen ligger nära, varvid kloren inte har hunnit avdunsta ur vattnet. I dricksvatten som renats från sjövatten ska klor alltid tillsättas för att säkerställa vattnets hygien.

Hushållsvattnet på området har konstaterats vara av god kvalitet och kan tryggt användas.
Nätverksvattnet undersöks regelbundet enligt tillsynsprogrammet. Utöver det tas extra prov. Hushållsvattnet har konstaterats uppfylla kvalitetskraven och -målen.

Vatten från Kantviks nätverksområde matas till Smedsede, Kolsarby och Bro ända tills det nya vattentornet tas i bruk år 2020.

 

Kyrkslätts Vatten

Laboratoriedeklaration Bro och Smedsede 16.9.2019

Laboratoriedeklaration Bro, Kantvik och Smedsede 25.9.2019