Hushållsvattnets kvalitet på områdena Smedsede, Kolsarby och Bro

28.01.2019 13:52

Kategori: Vattenförsörjning Boende och miljö Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning

Under vintern har det kommit förfrågningar om hushållsvattnets kvalitet på Kyrkslätts centrums södra nätverksområde, dvs. i Smedsede, Kolsarby och Bro. Frågeställarna har förundrat sig över klorsmaken i vattnet.

Sedan december har vatten från Humaljärvi matats in på området från Kantviks tryckområde. På detta område leddes tidigare i huvudsak vatten från Päijänne från centrum. Ändringen av vattnets ursprung har man kunnat känna av att vattnets karakteristiska lukt och smak har förändrats, varför kunderna har varit i kontakt med vattenförsörjningsverket och hälsoinspektören vid Esboregionens miljö- och hälsoskydd på grund av vattnets kvalitet. Klorhalten i vattnet är lite högre i Kantviks vatten redan på grund av att vattenbehandlingsanläggningen ligger nära, varvid kloren inte har hunnit avdunsta från vattnet. I dricksvatten av renat sjövatten ska klor alltid tillsättas för att säkerställa vattnets hygien.

Hushållsvattnet på området har konstaterats vara av god kvalitet och kan tryggt användas.

Nätverksvattnet undersöks regelbundet enligt tillsynsprogrammet. Dessutom har extra prover tagits både av vattenförsörjningsverket och av tillsynsmyndigheten då vattendistributionsområdena har ändrats. Hushållsvattnet har konstaterats uppfylla kvalitetskraven och -målen.

Vattendistributionsområdena har ändrats eftersom vattenförsörjningsverket förbereder sig för rivningen av vattentornet i centrum. Avsikten är att vattentornet, som konstaterats vara i dåligt skick, rivs under vårvintern. För att säkerställa att vattnet räcker till har vattendistributionsområdena ändrats tills det nya vattentornet kan tas i drift, uppskattningsvis sommaren 2020.

 

 

 

Anna Arosilta-Gurvits                                              Kaisa Hemminki

vattenförsörjningschef                                             chef för tillsynsenheten

Kyrkslätts Vatten                                                     Esboregionens miljö- och hälsoskydd