HUSHÅLLSVATTNET I FASTIGHETER SOM HÖR TILL LAPPBÖLE VATTENANDELSLAGS VATTENDISTRIBUTIONSOMRÅDE SKA KOKAS

12.10.2017 14:17

Kategori: Vattenförsörjning

Man har konstaterat koliforma bakterier i ett vattenprov som tagits i Lappböle vattenandelslags hushållsvatten 10.10.2017. Förekomsten av koliforma bakterier i hushållsvattnet kan vara ett tecken på att delar av vattennätet är förorenat. Orsaken till försämringen av vattnets mikrobiologiska kvalitet utreds som bäst.

Torsdag 12.10.2017 tas nya prover. Resultaten av dem fås på fredag 13.10.2017. Kyrkslätts Vatten och vattenandelslaget påbörjar sköljning av nätet torsdag 12.10.2017.

Allt dricksvatten och vatten som används i matlagning ska kokas 5-10 minuter.  

Du kan använda vattnet normalt för att tvätta dig och för att tvätta kläder. Du kan diska kärl med okokat vatten men de ska torkas noggrant efter diskningen.

Reservvattendistribution ordnas torsdag 12.10.2017 fr.o.m. kl. 15 vid bybutiken i Lappböle på adressen Evitskogsvägen 101. Du kan hämta vatten med egna kärl.

Vattenposten i Lappböle har tagits ur bruk.

Uppmaningen att koka vattnet är i kraft tills vidare, tills orsaken till försämringen av vattnets mikrobiologiska kvalitet har klarnat, resultaten från de nya proverna blivit klara och nödvändiga korrigeringsåtgärder vidtagits. Då informerar man om provresultaten och ger nya anvisningar.

Information om situationen ges nästa gång på fredag eftermiddag 13.10.2017.

Ytterligare information ges av:
• hälsoinspektör Susanne Nieminen, 046 877 2895
• Kyrkslätts Vatten, Maria Lehtinen, 040 126 9576
• Lappböle vattenandelslag, Kaj-Erik Montén, 040 838 2775.

Vi beklagar situationen.

Esbo 12.10.2017

Kaisa Hemminki                                              Anna Arosilta-Gurvits
chef för tillsynsenheten                                   vattenförsörjningschef
Esboregionens miljö- och hälsoskydd            Kyrkslätts Vatten           
tfn 050 561 1781                                             tfn 040 504 8457

Esboregionens miljö- och hälsoskydd informerar

Lappböle vattenandelslagets område

vatten