HUS: Självständig tidsbokning till coronavirustest för invånare i Nyland

11.09.2020 14:30

Kategori: Coronasituationen Vård- och omsorgsväsendet

Personer som bor inom HUS område kan nu själva boka en tid till en coronavirusprovtagning via Coronaguiden koronabotti.hus.fi/sv.

Via Coronaguiden som togs i bruk i våras har man kunnat uppskatta sitt behov att testa sig för coronaviruset. Nu kan invånarna i Nyland själva boka en tid till provtagningen via Coronaguiden. För Helsingforsbor är det fortfarande tjänsten Omaolo som är självbetjäningskanal om man behöver boka tid till coronavirustest och Coronaguiden hänvisar Helsingforsbor till Omaolo.

Efter att ha svarat på Coronaguidens frågor angående symtom och exponering kan användaren själv boka en lämplig tid till ett provtagningsställe. Före tidsbokningen fyller man i förhandsuppgifter.

För tidsbokningen krävs bankkoder eller mobilcertifikat. För närvarande kan du endast boka tid för dig själv. Möjligheten att boka tid för en annan person, exempelvis för ett barn, kommer till tjänsten senare.

Ändring 15.10.20: Från och med 15.10.2020 kan en förälder reservera tid för en person i sin vårdnad som är under 16 år. I tjänsten frågas om man vill sköta ärenden för en annan person eller reservera en tid för sig själv. En vårdnadshavare som väljer att sköta ärenden för en annan identifierar sig, och rätten att sköta ärenden för den andra kontrolleras i befolkningsdatasystemet och fullmaktsregistret med hjälp av Suomi.fi-fullmakter.

Reformen tros minska på köerna i servicenumren

Man kommer även till coronavirustest inom HUS område genom att enligt den egna kommunens anvisningar ringa coronarådgivningsnumret, den egna hälsocentralen, Jourhjälpen eller tjänsten Omaolo. ”Vi hoppas att Coronaguidens självständiga tidsbokning minskar på köerna i telefontjänsterna”, konstaterar Sirpa Arvonen, ansvarsområdesdirektör vid HUS IT-förvaltning.

Anvisningar och svar per textmeddelande

Efter att ha bokat en tid till coronavirustest får kunden en bekräftelse på provtagningstiden samt ankomstanvisningar per textmeddelande. Även provresultaten kommer per textmeddelande efter att testsvaret är klart.

Positiva resultat från coronavirustest som tagits via självbetjäningstidsbokningen i Coronaguiden kan ses på Mina Kanta-sidorna med en fördröjning, dvs. efter att de kommunala enheterna för smittsamma sjukdomar har registrerat resultaten i patientdatasystemet i varje kommun. Negativa testresultat kommer att synas på Mina Kanta-sidorna tidigast i början av oktober, då även positiva resultat kommer att synas snabbare.

Om resultatet är positivt ringer smittspåraren på kommunens enhet för smittsamma sjukdomar till personen som insjuknat och ställer frågor om exponeringen.

Det är HUS epidemiologiska enhet och HUS IT-förvaltnings elektroniska tjänster som producerat den nya tjänsten.

Adress: koronabotti.hus.fi/sv

Koronabotti