Hur klara av vardagen under coronapandemin?

Äldre personer är en riskgrupp när det gäller coronaviruset och det är särskilt viktigt att de undviker att insjukna i sjukdomen. På grund av detta är rekommendationen att personer som är över 70 år stannar hemma åtskilt från andra människor. Äldre personer får också förstås fortfarande gå ut, så länge de håller minst en meters säkerhetsavstånd till andra människor. Det är viktigt att röra på sig utomhus också med tanke på bevarandet av allmänkonditionen.

Man får fortfarande uträtta nödvändiga ärenden, såsom butiks- och apoteksbesök, så länge man beaktar säkerhetsavståndet. Rekommendationen är att besöka dem vid lugna tidpunkter. I Kyrkslätt har de flesta matbutikerna reserverat den första öppettimmen eller halvtimmen för riskgrupper. Man kan också fortfarande besöka hälsostationen, laboratoriet och röntgen. Diabetesförnödenheter får man avhämta precis som förr. Då man uträttar ärenden är det viktigt att komma ihåg handhygienen och hur man hostar och nyser på korrekt sätt.

Kyrkslätts kommuns anställda har för närvarande inte möjlighet att för kommuninvånarnas del sköta ärenden utanför hemmet, såsom dagliga matinköp, apoteksbesök, avhämta postpaket och så vidare. I dessa ärenden är rekommendationen att förlita sig på närståendes, grannars, föreningars och frivilligas hjälp. Många matbutiker, restauranger och apotek har också hemkörning. Bilburna har också möjlighet att beställa sina inköp av matbutiken och avhämta dem själv.

I förteckningen över i kommunen godkända privata serviceproducenter kan man också söka lämpliga serviceproducenter.