Hur har distansundervisningen kommit igång? Förvånansvärt smidigt!

29.03.2020 08:20

Kategori: Utbildning Skolor Coronasituationen Barn

I skolorna övergick man till distansundervisning onsdag 18 mars och man har nu nästan två veckor av distansstudier bakom sig. Vi frågade några lärare hur övergången till distansundervisning har gått.

Början har gått förvånansvärt smidigt

Janne Kyllönen undervisar fjärde klassen i Vuorenmäen koulu. Han anser att distansundervisningen har börjat förvånansvärt bra när man tänker på hur mycket man hunnit göra på en så här kort tid. ”Få av oss har använt alla de här verktygen tidigare. Under den första veckan har man märkt vilken utrustning som fungerar bäst och skolorna har delat ut elektronisk utrusning till eleverna och fått igång olika arbetsmiljöer. Eleverna har snabbt kommit in i systemet och distansstudier verkar också motivera eleverna”, säger han.

Veera Kojola, också hon från Vuorenmäen koulu, berättar att hon lärde sina elever grunderna i att använda Classroom redan på tvåan förra året. ”Att bifoga en bild är nytt för det här året och likaså Googles andra verktyg som Hangouts och Meet”, fortsätter hon. Kojolas klass har redan hunnit göra ett modersmålsprov på distans och det var en lyckad upplevelse. Hon gläder sig också för alla uppmuntrande meddelanden som kommit från elevernas hem. Då man till exempel gett respons angående mängden uppgifter har den justerats enligt behov.

Specialklasslärare Anniina Joki (i bilden) vid Veikkolan koulu börjar alltid dagen med sin klass med ett distansmöte i Google Meet. Där talar man om vad som hänt sedan sist och hon berättar om dagens uppgifter som hon har skapat för eleverna i Qridi. Joki berättar att hon innan distansskolan började hann öva användningen av Google Meet i en dag tillsammans med klassen och Qridi med några elever. Trots det har alla eleverna och deras familjer fint tagit till sig den nya inlärningstekniken. Första- och andraklassarna behöver så klart ännu föräldrarnas stöd både med att använda utrustningen och med att göra uppgifterna.

Joki är särskilt stolt och imponerad av hur fint barnen och familjerna har kommit med i distansundervisningen. En del av barnen gör sina uppgifter på dagen medan andra gör dem senare tillsammans med sina föräldrar när det passar dem. ”På lång sikt utvecklar den här typen av arbetande barnets självständighet och förmåga att evaluera och styra sin egen inlärning”, bedömer hon.

Tuija Collander, som också undervisar i Veikkolan koulu, säger att undervisning på distans lär en otaliga nya sätt att arbeta. Man kommer säkert att fortsätta att använda många av dessa goda arbetssätt i klassens vardag när man återvänder till skolbyggnaderna. Hon anser också att eleverna lär sig självständighet och ansvar på ett helt nytt sätt. ”Själv tycker jag att det är viktigt att uppgifterna jag ger eleverna får dem att tänka kreativt, iaktta sin omgivning och stanna upp och njuta av stunden”, säger Collander

Också lärarna i de högre årskurserna har positiva erfarenheter av övergången till studier och undervisning på distans. Anna Pomoell som undervisar årskurserna 7-9 i matematik, naturvetenskap och kemi i Winellska skolan berättar att det har varit både intressant och lärorikt att övergå till distansundervisning.

”Att undervisa på distans har sina egna utmaningar som det har varit roligt att försöka hitta lösningar på. Det har varit problemlösning varje dag och det känns bra när man har hittat lösningar på de utmaningar man har ställts inför”, berättar hon.

Även Pomoells elever jobbar antingen via Hangouts eller Meet. Detta har överlag fungerat fint. Eleverna har antingen skapat egna möten eller så har hon skapat möten åt dem. Hon är med i alla gruppers möten i bakgrunden och hon tycker det är trevligt att höra flera olika gruppers diskussioner på en gång. ”Det känns nästan som om man är i vanliga klassen”, skrattar hon.

Den smidiga övergången till distansundervisning har möjliggjorts av de redan befintliga förutsättningarna för distansundervisning och det tillhörande utvecklingsarbetet som vi redan hade i Kyrkslätt. Bildnings- och fritidstjänsternas utvecklingschef Antti Sankala berättar att man mot vårdnadshavarnas kvittering har överlåtit ca 1 250 bärbara datorer för elevernas inlärningsbehov. Det här är en beaktansvärd mängd utrustning. Undervisningen och inlärningen sker med hjälp av o365 och G-Suite som öppnas via Edison och som redan tidigare varit i användning i Kyrkslätts kommun. Kommunikationen med vårdnadshavarna sker fortsättningsvis via Wilma.

Ett nytt arbetssätt medför också nya dimensioner

Kyllönen berättar att möjligheten att göra sina uppgifter i lugn och ro har klart förbättrat resultaten hos en del av eleverna. För en del elever är det utmanande att arbeta i en stor klass och vissa elever har verkligen nytta av distansundervisningen. Också Pomoell har liknande erfarenheter. Provsituationer kan till exempel vara stressande för en del elever och ett prov som gjorts i hemmets lugn kan inverka mycket positivt på slutresultatet.

Många saknar vännerna

Collander påminner om att eleverna har möjlighet att hålla kontakt med varandra genom Meet under den här undantagstiden. ”När man inte får se kamraterna på gården är det verkligen viktigt att se den egna klassen och läraren. Man kommer alltid i tid till Meet och många kommer redan innan mötet börjar för att tala om ditt och datt med läraren”, berättar hon. ”Jag får styrka av varje möte och min egen trötthet försvinner när jag ser de bekanta ansiktena i rutan. Det är viktigt för oss alla att bli hörda och sedda under de här exceptionella tiderna” fortsätter hon. 

Också Joki berättar att eleverna under den första veckan var ivriga inför möjligheten att gå i skola på distans, men att man nu redan hör hur de saknar skolan och vännerna. Hon upplever att de dagliga träffarna via distansförbindelsen är viktiga för eleverna. I skolan är studierna ändå mycket strukturerade, eleverna är vana att göra saker på ett visst sätt och rasterna och lunchen hör till dagens gång. Dagen förlöper annorlunda hemma då föräldrar och syskon gör sina egna distansuppgifter.

Tips och uppmuntran till alla i hemmen

Joki tipsar om att det lönar sig att göra upp en hemmaläsordning, åtminstone för de yngre barnen, där det framgår när familjen gör uppgifter, när man leker, när man håller paus och när man äter, när man ska ge arbetsro åt de andra som arbetar på distans därhemma. Hon uppmuntrar föräldrar att vara nådiga gentemot sig själva och barnens skolgång - dagarna är annorlunda och ibland lönar det sig att sänka ribban och bara göra de viktigaste uppgifterna. Det är viktigt att upprätthålla kontakten mellan hemmet och skolan. Föräldrar ska gärna be om hjälp från skolan om det verkar som om eleven behöver mer stöd i att göra uppgifterna än vad hemmet kan ge. Tillsammans med läraren kan man fundera ut sätt att stöda distansskolgången.

I fråga om praktiska ärenden, vill Pomoell påminna om att det fortfarande är viktigt att meddela om till exempel sjukfrånvaro via Wilma eftersom eleverna förväntas vara närvarande också i distansundervisningen.

Kojola vill för sin del påminna om att vårdnadshavare inte behöver lära barnen hemma, det är fortfarande lärarna som ansvarar för skolinlärningen. Hon hoppas också att man lätt tar kontakt med läraren så att man genast kan reda ut om till exempel uppgifterna är för utmanande eller för många.

Janne Kyllönen hoppas att hemmen ska orka i den här nya situationen! Han hoppas också att man har förståelse för lärarna. ”Det är en ny situation för oss alla och det kommer säkert att ta en stund innan alla får distansundervisningen helt att fungera. På samma sätt som hemmen kan ha det mycket annorlunda är också lärarna olika. Det är ju också en helt annan sak för en lärare att ordna distansundervisning om de egna barnen är hemma i distansundervisning och också behöver hjälp”, säger han.

”För oss alla kom allt det här nya med snabb tidtabell och det är omöjligt att smälta allt det nya på en gång”, påminner Tuija Collander. ”Vi ska ge oss själva tid och skratta åt dom där tabbarna på kvällen! Hälsar läraren som en dag undervisade med skjortan avig och ganska mycket tandkräm i ansiktet”, avslutar hon.

 

Kämpa på alla - elever, vårdnadshavare och lärare!

Distansläraren Anniina Joki arbetar.