HRT utvecklar anslutningslinjenätet i Kyrkslätt - besvara enkäten

12.10.2018 09:27

Kategori: Service Boende och miljö Trygga skolskjutsar och kollektivtrafik i Kyrkslätt -projekt Fritid

HRT:s enkät om anslutningslinjenätet kan besvaras t.o.m. 24.10.2018

Man önskar att få svar också av personer som inte använder kollektivtrafik. Det tar ca 5-10 minuter att svara.

HRT kartlägger med hjälp av enkäten färdselvanorna hos de som rör sig på Kyrkslätts område samt deras åsikter om områdets kollektivtrafik. Enkäten gäller främst influensområdet till anslutningslinjerna 171-174. Man samlar in uppgifter om resvanor som stöd för planeringen av linjenätet och utvecklingen av anslutningslinjerna i Kyrkslätt. Via de öppna frågorna i enkäten kan du ge respons också om influensområdet till linjerna 901-911.

Målet är att utveckla anslutningslinjerna

HRT:s mål är att på Kyrkslätts område utveckla ett kollektivtrafiknät som stöder sig på tåg- och metrotrafiken inom ramen för de gällande avtalen och deras villkor. Den huvudsakliga tyngdpunkten i planeringen är bussförbindelserna i centrum, Kantvik, Obbnäs och Masaby. Ändringarna genomförs under år 2019. Man kommer inte att återinföra direkta linjer till Kampen utan i projektet fokuserar man på att fundera över hur anslutningslinjerna kunde utvecklas.

Man kan följa med och kommentera planeringsarbetets framskridande i bloggen Kirkkonummen liityntälinjaston tarkastelu, som fungerar som huvudsaklig kanal för invånarinteraktionen. Via bloggen kan man också vara i kontakt med HRT:s kollektivtrafikplanerare. Om de övriga sätten att delta berättas senare i bloggen och via HRT:s egna kanaler.

Arbetet med planeringen av linjenätet utförs i samarbete med sakkunniga inom Kyrkslätts kommun, Pohjolan liikenne och HRT. Målet är att arbetet ska bli färdigt inom år 2018.

Liityntälinjaston tarkastelu

Liikkumiskysely

Blogi

bussi