HRT utvecklar anslutningslinjenätet i Kyrkslätt

27.11.2018 18:07

Kategori: Boende och miljö

HRT har inlett en undersökning av anslutningslinjenätet i Kyrkslätt. Syftet med undersökningen är att utveckla Kyrkslättsområdets kollektivtrafikslinjenät som stöder sig på tåg- och metrotrafiken. Den huvudsakliga tyngdpunkten i planeringen är bussförbindelserna i centrum, Kantvik, Obbnäs och Masaby. I planen undersöks hur den nuvarande anslutningstrafiken kan utvecklas under gällande avtal och deras villkor. Ändringarna i anslutningslinjenätet i Kyrkslätt genomförs under år 2019.

Utkastet till linjenätet är publicerat – kommentera senast 9.12!

Ett utkast till linjenätet i Kyrkslätt har publicerats på bloggen. I utkastet till linjenätet beskrivs hurdana ändringar i anslutningslinjerna 171–174Z i Kyrkslätt skulle kunna ske under år 2019. Bekanta dig med utkastet här och kommentera på bloggen.

Kommenteringstiden går ut 9.12.2018. Det önskas att du i första hand kommenterar på bloggen, men om du inte offentligt vill kommentera på bloggen kan du framföra din åsikt antingen genom att skicka respons, ringa till HRT:s kundtjänst eller besöka ett av HRT:s serviceställen.

Källa: https://www.hsl.fi/kirkkonummiliityntalinjat

bussiasema