HRT tömmer avfallskärlen avvikande från avfallshanteringsbestämmelserna mellan kl. 5 och 21 under Kristi himmelsfärdsdag 30.5.

29.05.2019 14:53

Kategori: Boende och miljö Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning Service

Den avvikande tömningstiden beror på att mottagningsställenas öppettider är begränsade. Vanda Energis avfallskraftverks servicestopp börjar 25.5 och därför kan man inte föra avfall dit på Kristi himmelsfärdsdagen. På grund av luktolägenheterna i avfallshanteringscentralen i Käringmossen kan HRM inte föra avfall dit efter kl. 16. Detta begränsar bilarnas tömning.

För att HRM ska kunna tömma så många kärl som möjligt och föra avfallet till ändamålsenlig behandling, är man tvungen att inleda körningarna redan på morgonen. Trots det kommer HRM troligtvis inte att hinna tömma alla kärl, men man fortsätter tömningarna igen efter helgdagen.

HSY