HRT: Lokförarnas protest avbryter all närtågstrafik på fredag 21.5.

20.05.2021 20:37

Kategori: Kollektivtrafik Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning

Lokförarnas protest avbryter all närtågstrafik på fredag 21.5. Närtågtrafiken återgår till det normala på lördag efter kl. 05.

HRT ordnar inte ersättande trafik. Man kan granska alternativa förbindelser i Reseplaneraren genom att avlägsna tågalternativet i Reseplanerarens inställningar.

HRT:s kundservicenummer (09) 4766 4000 betjänar på fredag  från klockan 7.30.

Tolls